DEL

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015. Det er fastsett et foreløpig forbud mot fiske.


( 08.12.2014 )

Havforskningsinstituttet vil komme med en tilråding om fisket etter tobis i februar 2015, og nærings- og fiskeridepartementet vil fastsette en endelig forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 når det foreligger et vitenskapelig råd fra Havforskningsinstituttet. Når det gjelder fiske etter vassild i 2015, så åpner dette fisket 16. februar, og totalkvoten for norske fartøy er sett til 12 000 tonn.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.