I går overleverte Sjømatindustriutvalget sin NOU/utredning til fiskeriminister Aspaker på en pressekonferanse i Tromsø. Utvalget fikk i oppdrag å se på rammebetingelsene for sjømatindustrien.

Utvalget som ble ledet av professor Ragnar Tveterås, ble nedsatt av fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen(Ap) fra den rødgrønne regjeringen i 2013.

 

− Jeg finner mange gode anbefalinger i rapporten, spesielt er det gledelig at utvalget ser behovet for økt satsning på forskning og utvikling. Dette er en bransje som har et enormt uutnyttet potensiale. Flere av forslagene må imidlertid utredes nærmere uttaler bransjeansvarlig for fisk i Norsk Næringsog Nytelsesesmiddelarbeiderforbund (NNN), Ann-Solveig Sørensen.

 

Rammebetingelser for sjømatindustrien

Særlig hvitfiskindustrien har lenge hatt utfordringer med dårlige resultater, og er en bransje som er preget av lite innovasjon og investeringer.

 

– Dette er en industri som sliter, og det er meget viktig at utvalget har gått igjennom rammevilkårene. Utvalget har fremmet en rekke anbefalinger som kommer til å sette industrien på dagsorden i mye større grad. Rapporten peker på endringer som kan gi nye muligheter, sier Ann-Solveig Sørensen.

 

 

Innovasjon og kompetanse

Norge må satse på forskning, innovasjon og kompetanseheving. Skal Norge bli verdens fremste sjømatnasjon må vi øke videreforedling og verdiskapning i industrileddet.

 

 

Industrien kan eie kvoter

Utvalget foreslår at industrien kan eie kvoter. NNN ser at det kan gi industrien større muligheter til å kontrollere råstofftilgangen, men det må blant annet legges inn en forutsetning om norsk eierskap og bearbeiding i Norge.

 

Aktivitetsplikt sikrer norske arbeidsplasser

NNN går i mot å fjerne aktivitetsplikt og leveringsplikt. Vi mener at dette vil medføre nedleggelser av arbeidsplasser i distrikts-Norge.