Fiskehandler Bill Court som selger tunfisk for utenlandske eksportører på fiskemarkedet Tsukiji i Tokyo oppfordrer den norske båten som får årets norske kvote om å sette seg grundig inn i hvordan fisken skal behandles. Riktig behandling og årets kvote på 30 tonn vil være verdt nærmere tre mllioner kroner.

Havforsker Leif Nøttestad er sitert i pressen på at en  kan få opptil 8000 kroner per kilo for makrellstørje. Denne prisen er et ekstremt eksempel på ett unntak, og en pris som normalt bare kan oppnås for japansk makrellstørje. Likevel kan årets kvote på litt over tretti tonn være svært verdifull om fisken håndteres korrekt.

 

– Makrellstørje kan bli ødelagt svært raskt om den ikke blir behandlet korrekt straks den tas om bord i fiskefartøyet. Blir den ikke hindret i å få slagskader ved at den «spreller» på dekk, og heller ikke bløgges korrekt og deretter blir raskt nok nedkjølt, kan verdien raskt bli svært lav, sier Bill Court til Kystmagasinet.no.

 

Bill Court som leder selskapet Transpac Ltd i Tokyo, var den som håndterte den forrige norske fangsten med makrellstørje. Fangsten besto av 18 makrellstørjer, med en snittvekt på 362 kilo hver, samlet 5800 kilo, ble eksportert av Lerøy Seafood Group. Den ble tatt av kystnotbåten Gould Dollar i 1998. Skipperen om bord var veldig skuffet da fisken ble solgt i Tokyo. Til undertegnede journalist sa han den gang; – Prisen dekket snaut nok omkostningene med forsendelse.

 

Årsaken til at fisken ikke oppnådde noen «drømmepriser» var i hovedsak håndteringen som ikke var korrekt.

 

– Verdien på makrellstørje i det godt betalte sashimimarkedet er avhengig av mange faktorer. Fisken blir vurdert ut fra ferskhet, farge på kjøttet, om kjøttet har blødninger som følge av at fisken har ligget og slått halen mot dekket, eller om den har blitt håndtert for hardhendt, og pris er også avhengig av hvor fet fisken er.

 

– Straks en makrellstørje er fanget må den tas ombord så raskt som mulig med minst mulig stress og «slossing». Straks den er om bord er det vanlig å legge et ikke gjennomsiktig klede over øynene for å roe risken. Den skal så bløgges ved at det skjæres noen grunne smale kutt i blodårene like under brystfinnene, like over halens begynnelse og i gjellene. Ideelt sett skal da tunfisken sitt hjerte pumpe ut blodet.

 

– Etter den første blødingen skal en slange med vann brukes til å pumpe inn vann i kuttene under brystfinnene for å presse ut resterende blod.

 

Gjøres ikke dette korrekt, så faller prisen dramatisk. Det er også viktig at fisken kjøles korrekt, og at den pakkes korrekt for transport. Makrellstørjen har ikke det samme sterke skjellrike skinnet som en laks. For å bevare et godt utseende er det viktig at den blir pakket inn korrekt og holdt fuktig.

 

Les også: Voldsom interesse for størjefiske

 

En stor tunfisk trenger mer enn 24 timer på å kjøles ned til ideell temperatur som er fra 1 – 6 grader celsius, forklarer Court. Han presiserer at selv om norske fiskere har gammel erfaring med å håndtere makrellstørje, må de og eksportørene være villig til å både lære hvordan fisken skal håndteres om den skal ha mulighet til å oppnå god pris i sashimimarkedet.

Tsukiji 8b

Bill Court (i lys jakke) overvåker auksjonen av en makrellstørje han har ansvaret for som agent for en utenlandsk eksportør.

 

Den siste tre måneder har prisene på fersk makrellstørje omsatt ved Tsukiji variert fra 2000 (120 kroner) til 14000 yen (840 kroner). Høyest pris oppnås normalt av fisk fanget av japanske båter. Snittprisen for importert fersk vill makrellstørje ligger på rundt 4000 yen (240 kroner) , mens den sjelden oppnår over 6000 yen (360 kroner).

 

Fryst makrellstørje her den siste måneden variert fra 700 yen (42 kroner) til 5800 yen (355 kroner) per kilo. Makrellstørjen som tas ved norskekysten er tradisjonelt stor. Den største størjen oppnår tradisjonelt den beste prisen. Med focus på korrekt behandling burde norsk stor makrellstørje kunne ha en realistisk mulighet til å oppnå rundt 300 kroner per kilo. For 30 tonn vil det kunne gi en brutto Verdi på 2,7 millioner kroner. Fartøyet som får årets kvote vil sannsynligvis sitte igjen med 1,5 – 2 millioner kroner.