Kystmagasinet 2.15: Bjarkøy-bedriften AS Sjøfisk har investert stort foran årets skreisesong. Det skal gi betydelig større produksjon og en lengre torskesesong.

Siste fisk ble slaktet og pakket i slutten av august i fjor. Bedriften har brukt tiden siden i fjor høst til å pusse opp produksjonslokalene og investere i en ny produksjonslinje ved anlegget. Nå er anlegget, som er levert og montert av Melbu Systems, prøvekjørt og testet, og da Kystmagasinet besøkte anlegget var de klar for første levering av fersk skrei.

DIGITAL VEKT

Ny moderne digital vekt tilfredsstiller de nye tekniske kravene fra Fiskeridirektoratet.

 

-Mer effektiv

Nå er hele produksjonslinjen, fra kaikanten der fisken blir pumpet på land fra båtene opp i egne rør til den er sløyd, nedkjølt, renset og pakket, blitt oppgradert og modernisert. Ny sløyelinje, nedkjølingstank og pakkelinje er montert, samt ny ismaskin og nytt ishus er bygd opp og montert klart.

 

-Målet er å bli mer effektiv og forbedre kvaliteten på fisken vi produserer. Og vi blir dessuten selvforsynt med is. Det har vi hatt dårlig kapasitet på til nå, forteller daglig leder Geir Johnsen. For Johnsen og Sjøfisk er det naturligvis viktig å kunne produsere skrei og torsk av høy kvalitet og etterkomme kvalitetskravene som merkevaren Skrei og Fjord Fresh krever. Bedriften har også fått montert en ekstra hodekappemaskin, noe som dobler den tidligere kapasiteten i denne delen av produksjonen. I tillegg har de mulighet til håndsløying dersom behovet skulle melde seg.

KLAR FOR FISK

Daglig leder ved AS Sjøfisk, Geir Jonsen, er klar for en ny skreisesong, etter at de har brukt høsten til å modernisere mottaket på Bjarkøy.

 

Nødvendig investering

Hvor store investeringer det dreier seg om ønsker ikke Johnsen å si, men det dreier seg om oppgraderinger i millionklassen. Han legger vekt på at dette er nødvendige oppgraderinger av anlegget, som skal gjøre at de kan få den økningen i produksjonen som de ser for seg i fremtiden. Fjorårets tall viser at totalt 1.300 tonn fisk, i hovedsak skrei og torsk, ble tatt over kai ved Bjarkøy-bedriften. Det meste ble pakket fersk og eksportert til Spania og Frankrike, mens noe havnet på hjell. I år ser Johnsen for seg at produksjonen kommer over 2.000 tonn.

 

-Vi skal fokusere mer på fersk pakking fremover, og en prosentvis mindre andel på hjell i forhold til volumet vi skal produsere, sier han og legger til: -Med de nye tilpasningene er vi klare til å utvide sesongen, og jeg har tro på at vi får utnyttet kapasiteten i anlegget.

NY SLu00D8YELINJE

Den nye produksjonslinjen er levert og montert av Melbu Systems, og er klar til bruk.

 

Utvider sesongen

Bedriften har vært en pionerbedrift innen mellomlagring av levende skrei og torsk, og har lenge vært landets største på dette området. Fra og med denne sesongen har Sjøfisk, og andre bedrifter som driver med mellomlagring, mulighet til å lagre fisken i lokaliteter ut over regelverkets tolv uker. I det nye regelverket er det tatt inn regler fra fangstbasert akvakultur. Det gjør det mulig for Sjøfisk å utvide torskesesongen og levere blodfersk fisk ut i markedene i størsteparten av året.

 

-Vi har rustet opp i forhold til mellomlagring av fisk, og har økt kapasiteten i merdene. Vi skal sette ut fisk for lagring og fôring på en lokalitet. Nå kan vi gjøre det uten å slakte ned før det er gått tolv uker, sier Johnsen og legger til at dette krever streng kontroll av veterinær og har egne sertifiseringskrav.

NEDKJu00D8LING

I denne tanken skal fisken nedkjøles til 2-4 grader før den blir pakket.

PAKKING

Den nye linjen gjør det mer effektivt å sortere fisken etter vekt.

 

Positive til grep

Bjarkøy-bedriften ønsket også å oppdatere sin kompetanse på det nye regelverket for levendelagring av fisk og gjennomgå de nye kravene for vekt og seddelføring som kom i desember, og hadde derfor invitert Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratet ut til anlegget.

 

-Det er svært positivt at en næringsaktør tar slike grep. Gjennom oppdatert kompetanse på det nye regelverket for levende lagring av fisk, gjør de alt for både å sikre fiskehelse, kvalitet og korrekt omsetning av fisken. Seriøsiteten i arbeidet bidrar til et godt omdømme for norsk sjømatnæring. Vi setter pris på å ha en så god dialog med næringsaktører. Det gir et løft for alle parter og er oppdrag vi gjerne tar på oss, sier avdelingsleder Charles Ingebrigtsen i Norges Råfisklag i en artikkel på råfisklagets nettside.

FORVENTNING

Salgskonsulent hos eksportfirma Nordic Group, Råg Einar Dyvik (th), forteller at både de og kundene har store forventninger til årets sesong. Her sammen med administrerende direktør Espen Hanson (tv) og salgskonsulent FernandoRicca Nùnez.

 

Forventninger

Eksportfirmaet Nordic Group, med hovedkontor i Trondheim, har ansvar for at den ferske kvalitetsfisken fra Bjarkøy-bedriften når ut til spente konsumenter i Spania og Frankrike. Salgsrådgiver Råg Einar Dyvik sier at det økte volumet fra Sjøfisk, både av skrei og levendelaget torsk, er helt i tråd med det Nordic Group ønsker.

 

-Det totale volumet er mer eller mindre solgt allerede. Det samme gjelder det økte volumet av levendelagret torsk fra andre lokaliteter langs kysten. Vi imøteser denne sesongen i spent forventning og har tro på at 2015 vil bli husket for sin gode skreisesong.

SJu00D8FISK

AS Sjøfisk, Bjarkøy.

 

The Real Skrei

Han forteller at de spanske kundene til Nordic Group har store forventninger til årets skreisesong, og at de venter på at «The Real Skrei» skal komme inn til kysten. Både Nordic Group og de spanske kundene har en forventning om en volumøkning på mellom 30 og 40 prosent.

 

-Dette er en økning som følger de siste års utvikling i Spania generelt, men er også en konsekvens av den gode kvaliteten som leverandørene til Nordic Group har bevist å levere stabilt over flere år og forventer derfor å øke sine markedsandeler. Dyvik tror at de i år får se resultatene av fjorårets relativt lave prisnivå i Spania.

 

-Lave priser bygger som kjent marked, sier han.

TESTER

Maskinene testes og prøvekjøres før det er klart for mottak av skrei.

 

Positiv effekt

Også franskmenn har fått smaken på skrei og torsk fra Bjarkøy, selv om den på langt nær har opplevd samme suksess som i Spania. Dyvik sier dette har to forklaringer:

 

-Dels skylder dette at den har en mye sterkere konkurranse fra islandsk torsk, og dels at mange norske eksportører har brukt Frankrike til å dumpe overskytende volum av skrei. Nordic Group føler at dette kan være i ferd med å snu, og vi har stor tro på at det økte kontrollregimet som er innført skal få en positiv effekt for prisnivået på skreien. Det at skrei har fått eget tolltariffnummer er også med på å forbedre kontrollen, avslutter Dyvik