Torsk er favorittfisken til polske konsumenter. Fra før kjenner de Østersjø-torsken, men nå blir de kjent med skreien. Etter en analyse av det polske markedet ble det klart at her ligger det stort et potensial for fersk norsk torsk. I februar starter derfor Norges sjømatråd en kampanje for å introdusere skrei i det polske markedet. […]

Torsk er favorittfisken til polske konsumenter. Fra før kjenner de Østersjø-torsken, men nå blir de kjent med skreien.

Etter en analyse av det polske markedet ble det klart at her ligger det stort et potensial for fersk norsk torsk. I februar starter derfor Norges sjømatråd en kampanje for å introdusere skrei i det polske markedet.

– Torsken er fremdeles favoritten som hverdagsfisk i Polen, og laksen følger som nummer to. Når vi vet om størrelse og kvalitet på østersjøtorsken sammenlignet med en norsk vintertorsk, så er ganske så sikre på at den norske torsken vil falle i smak, mener fiskeriutsending for Tyskland og Polen, Kristin Pettersen.

Spennende marked

Torsk er på ingen måte en nykommer i det polske markedet. På 80-tallet ble det fanget opp til 120.000 tonn i Østersjøen. Dagens kvoter på rundt 15.000 tonn årlig dekker på langt nær etterspørselen etter torsk i Polen. Polen har lenge vært et viktig marked for videreforedling av sjømat. Den voldsomme økningen av fersk torsk vi nå ser tyder på at torsken er viktig for foredlingsindustrien, men også  for den polske forbrukeren.

2013 var året da Polen for alvor oppdaget den norske torsken, og det ble det eksportert 2233 tonn fersk torsk til Polen – en enorm økning sammenlignet med året før. I årets fem første uker har det allerede blitt eksportert over 500 tonn fersk torsk til Polen. Mye blir bearbeidet og eksportert videre, men også en god andel havner også i disken som atlantisk torsk, ifølge kjedene selv.

– Vårt mål nå er at en enda større andel av den norske torsken skal bli tilgjengelig for forbrukeren.  Og når det er skrei med kvalitetsmerke, ja da skal dette bli tydelig kommunisert, lover Pettersen.

Skal skille seg tydelig fra Østersjø-torsken

For å få den polske forbrukeren til å se torskens muligheter vil markedsarbeidet rette seg mot butikkjeder, spesielt inn mot kjeden Carrefour i 2014. Norges sjømatråd har i de siste årene jobbet tett opp mot kjedene i Polen på laks.

– Dette har åpnet dørene for samarbeidet som skjer med dem på skrei. I markedsarbeidet utnytter vi også erfaringer og materiell fra lanseringene av skrei i andre markeder.  Det er ikke noe som tilsier at vi må finne opp kruttet på nytt. Skreihistorien fenger på tvers av markeder, sier fiskeriutsendingen.

Tove Sleipnes, markedssjef for torskefisk i Norges sjømatråd, har stor tro det polske markedet.

– De er vant til å spise torsk, men har også en stadig økende evne og vilje til å betale for kvalitet. Polen har også bygget opp industri og distribusjon som passer oss. Det er viktig å få skreien i nye konsumentmarkeder slik at vi kan dempe prispresset i eksisterende markeder, framholder Sleipnes.