Kystmagasinet 3.15: De lokale kystfiskere i Sør-Troms-regionen har hatt trange leveringskår de siste årene. Nå vil Petter`s Sjømat AS, med daglig leder Petter-Inge Pettersen i spissen, bygge nytt fiskeforedlingsanlegg i Harstad.

Etter at Holst Fiskeindustrier i Harstad stengte dørene i 2009 har de lokale kystfiskerne i Sør-Troms-kommunene Harstad, Skånland, Kvæfjord, Gratangen, Ibestad og Lavangen hatt svært få alternativer for levering av fangsten utenom skreisesongen. Nærmeste mottak ligger noen timers gangtid med sjark unna. 1. februar gikk tidligere fagsjef i Fiskarlaget Nord, Arvid Ahlquist, inn i pensjonistenes rekker, men før nyttår hadde han følgende kommentar om mottakssituasjonen i Sør-Troms-regionen:

 

-Det er et sorgens kapittel. Muligheten for den minste flåten til å drifte på tradisjonelt vis er redusert fordi de har lange veier å gå for å levere, som gjør at både fritid og fisketid reduseres.

FISKEKAKER

Hver uke produseres det flere tusen fiskekaker til dagligvare i regionen. I dette skapet holdes kakene varme før de atmosfærepakkes.  

 

God tilgang

Dette ønsker nå fiskegründer Petter-Inge Pettersen å gjøre noe med. Siden 1995 har han drevet med produksjon og videreforedling av kvalitetsprodukter av fisk og skalldyr. Den gang bygget han om en fjøs til et moderne produksjonslokale i Melvik, 17 kilometer sør for Harstad by. Han kjøpte råstoff fra andre fiskemottak i regionen og startet opp med sjømatforedling. I starten var det kun småskalaproduksjon, men etter hvert som ryktet gikk om hans gode kvalitet på sjømaten, økte også produksjonen.

 

Inntil 2009 kjøpte han mye av sitt råstoff fra Holst Fiskeindustrier i Harstad, men da bedriften la inn årene etablerte Pettersen selv kai og mottak i Melvik og fikk kjøpetillatelse fra Norges Råfisklag. Fiskere fra hele regionen, som drifter i området, leverer råstoff til han etter avtale. Spesielt på høsten har han god tilgang på fisk fra lokale fiskere, men i vintersesongen leverer de andre steder og til fiskemottakene som ligger nærmere fiskefeltene. Da må Pettersen kjøpe fersk fisk fra mottakene i Vesterålen og Senja.

 

Han har sågar appellert til fritidsfiskerne om å benytte seg av fritidskvote-ordningen, og har flere fritidsfiskere som leverer fisk regelmessig gjennom store deler av året. Foruten Petters Sjømat i Melvik er nærmeste alternativ for å levere fangstene for de lokale kystfiskere hos Sjøfisk AS på Bjarkøy.

PAKKER UER

Kjakeskjært uer veies og pakkes før den sendes til ut storkjøkken og fiskehandlere.

 

Nytt fiskeforedlingsanlegg

Nå vil han bygge et nytt 800 kvadratmeter stort fiskeforedlingsanlegg med produksjonshall og frysekapasitet ved kaianlegget, nedenfor sin egen fabrikk i Melvik, for å skape mer næringsaktivitet i bygda. Det har likevel vært noen skjær i sjøen i reguleringsprosessen, men nå er det meste på plass. Pettersen sier han er pålagt av det offentlige til å etablere ny vei og utbedre alt grunnarbeidet til dette selv. Dette er en betydelig kostnad for en liten bedrift, og det største hinder for å realisere planene. Han er imidlertid positiv og tror at det kan komme en rimeligere løsning i forbindelse med de nye planene for Hålogalandsveien.

 

For å realisere planene håper den ivrige fiskegründeren på drahjelp fra det offentlige i forbindelse med finansieringen. En totalkostnad på rundt 20 millioner kroner er ikke en investering han og bedriften kan ta alene, og han vil derfor vurdere å få andre potensielle aktører inn på investeringssiden.

 

-Vi må få inn noen som brenner for å få noe til i denne delen av Harstad-regionen. Et slikt anlegg vil øke produksjonen betydelig, og samtidig må vi øke antall stillinger i bedriften. Dette vil være et nødvendig tilbud for de lokale fiskerne som er helt avhengig av å få levert fisken utenom vintersesongen. Skal vi få rekruttering til fiskeryrket her i regionen, må dette på plass, sier han.

NYTT MOTTAK

Her i Melvik, 17 kilometer sør for Harstad, ønsker Petter-Inge Pettersen å fylle ut ved det eksisterende kaianlegget og bygge nytt fiskemottak.

 

Laber interesse

Han har selv driftet egen båt, i tillegg til å drive bedriften i Melvik, og vet hvor skoen trykker i begge ledd.

 

-I perioder er det lite fisk, og vi betaler mye for fisken. Tidvis er det mye fisk og prisene går ned. Både for oss, fiskerne og våre kunder er det avgjørende med levelig avanse, skal vi overleve i en slik konkurranseutsatt næring.

ILLUSTRASJON

Slik skal fiskemottaket på 800 kvadratmeter se ut, med egen produksjonshall og frysekapasitet.

 

I dag har han seks ansatte ved bedriften og leverer sjømat til både dagligvare, storkjøkken og fiskehandlere i regionen. Selv om bedriften har hatt en stabil arbeidsstokk de siste årene, skulle Pettersen ønske at interessen for rekruttering innen faget sjømatproduksjon var større, spesielt med tanke på en økende produksjon ved etablering av nytt foredlingsanlegg.

 

–Vi har et samarbeid med både skoler og opplæringskontoret med tanke på utplassering av elever i praksis. Vi skulle imidlertid ønske at det var større interesse for faget blant ungdommene, avslutter han.