Kystmagasinet 2.15: Det er komplisert å sammenligne bedrifter for å se hvem som har økonomisk suksess. Vi har satt sammen en oversikt over tjue bedrifter som produserer høyforedlet sjømat. Det vil si at de gjør mer enn å produsere hel fisk eller filet. Resultatene fra perioden 2011 – 2013 tyder på at høyforedling kan gi et bedre resultat på bunnlinja hvis man satser på innenlandsmarkedet.

En gjennomgang av regnskapene til bedrifter som produserer høyforedlet sjømat for det norske markedet, tyder på at disse tjener mer enn bedrifter som eksporterer sine produkter. Årsaken er sannsynligvis at de fleste eksportører selger råvarer, og i svært liten grad leverer noe markedet oppfatter som en merkevare. Men bildet er ikke entydig. Eksempelvis hadde bedrifter som Lofotprodukt AS og Maxmat AS svært gode resultater i 2013, som er siste tilgjengelige regnskapsår. Andre bedrifter som Sotra Fiskeindustri AS, Seaman AS og Norsk Sjømat AS kunne i 2013 vise til et til dels dramatisk fall i driftsresultat. Lønnsomheten hos bedriftene som driver høyforedling har falt i tre års perioden 2011 – 2013.

 

Butikkjedene er viktige

Både Lofotprodukt AS og Maxmat AS er bedrifter med solid fotfeste i norsk dagligvarehandel, og de har styrket sine resultater kraftig i treårsperioden. Norsk Sjømat AS har derimot sett et fall i driftsresultat fra 54,3 millioner kroner til 7,3 millioner. Sotra Fiskeindustri har gått fra 22 millioner i pluss i 2011 til et negativt driftsresultat på 718.000 kroner i 2013. Positivt er det heller ikke for Brødr Remø AS som har fått svekket driftsresultatet fra et overskudd på 2,1 millioner kroner i 2011 til et underskudd på hele 4,7 millioner kroner i 2013. Det samme gjelder for Sandanger AS som i 2011 hadde et overskudd på 1,1 millioner kroner, og to år senere i 2013 et negativt resultat på 3,7 millioner kroner.

 

Alle disse bedriftene driver med høyforedling. Alle har en stor andel av sin omsetning innenlands. Sandanger er en stor produsent av fiskehermetikk og farseprodukter. Produksjonen omfatter både egne merker og merker produsert for butikkjeder som Coop og NorgesGruppen. Blant produktene Sandanger produserer er makrell på boks av merket Coop og Eldorado. Avtaler med butikkjedene synes å være viktig for lønnsomhet. Det er sannsynligvis også den eneste muligheten til å kunne bli stor på innenlandsmarkedet. Samtidig er det en stor risiko forbundet med avtaler om store leveranser til butikkjeder. Siden kjedene ofte skifter leverandører, risikerer en produsent å få store problemer om man er bundet opp til en kjede og avtalen blir sagt opp. Haugesundsbedriften H J Kyvik AS, som produserer marinert sild, er et eksempel på en bedrift som ikke ønsker å inngå større avtaler med butikkjeder.

Foredling 2

Fiskeboller er et annet av Sandanger sine produkter.

 

Suksess for merkevarer i kjedene

De bedriftene som ser ut til å lykkes selger sine produkter gjennom flere kjeder. Det gir lavere risiko, og ofte har de produkter som er etterspurte av kundene. Ett godt eksempel på dette er klippfiskprodusenten Jakob og Johan Dybvik.

 

Mens eksportører av klippfisk sliter med lav lønnsomhet, er bedriften Jakob og Johan Dybvik AS på Fiskarstrand utenfor Ålesund ett eksempel på at satsing på høy foredlingsgrad, kvalitet og innenlandsmarkedet kan være svært lønnsomt. I de tre årene vi har gjort sammenligninger for samtlige tjue bedrifter, har Jakob og Johan Dybvik AS et overskudd langt over det som er normalt innen fiskeforedling. Bedriften har lykkes i å bli en merkevare i norske supermarkeder. Mens Salma har blitt en merkevare for lakseloins, har klippfiskprodusenten blitt det samme for klippfiskloins. Og dette gir overskudd.

 

I 2011 hadde bedriften en omsetning på 25,7 millioner kroner og et driftsoverskudd på 2,1 millioner kroner. I 2012 økte omsetningen til 26,3 millioner kroner samtidig som driftsoverskuddet falt svakt til 1,9 millioner kroner. I 2013 falt omsetningen litt over 700,000 kroner til 25,7 millioner kroner. Men overskuddet økte med en hel million kroner til 2,9 millioner kroner. Det betyr et driftsoverskudd på over 11 prosent.

 

Til sammenligning viser regnskapene til 26 bedrifter, som ifølge Sjømatrådet eksporterer saltet torsk, at disse, av driftsinntekter på 7,3 milliarder kroner, har et driftsresultat på 62,3 millioner kroner. Det betyr at selskapene har et gjennomsnittlig resultat på 0,2 prosent. Populært kalles dette for å bytte penger.

Foredling 3

H J Kyvik tapte penger i 2013 på å legge sild. Men de hadde driftsoverskudd både i 2010 og 2011.

 

Eksportører av saltet torsk – driftsresultat 2013 og resultat (driftsmargin)

Bedrift Driftsinntekter Driftsresultat Resultat %
A Dragøy AS 31 968 2 477 7,5
Andreas Bjørge Seafood AS 42 655 -1 796 -4,2
Carl Johan AS 46 078 -438 -0,1
A&O Seafood Export AS 14 320 366 2,6
Lorentz A Lossius AS 12 535 624 5,0
Nor Pesca AS 29 012 -363 -1,3
Sevrin Tranvåg AS 205 274 177 0,1
Unicod AS 84 210 -714 – 0,8
Møre Cod Company AS 421 4684 4 263 0,1
Solbac Export AS 144 493 4 025 2,8
Sunco AS 5 838 -83 1,4
Johan B Larsen Fisk AS 47 878 -4 664 -9,8
Johan Giskeødegård AS 37 717 331 0,9
Mikkelsen Export AS 27 950 19 0,1
Nils Sperre AS 866 909 -3 030 -0,3
Nergård AS 1 013 359 17 568 1,7
Nordic Seaco AS 86 519 4 587 5,3
Norwegian Seafood Company AS 227 119 10 761 4,7
Olav E Fiskerstrand AS 233 054 6 765 2,9
Rolf Jentoft AS 9 057 -345 -3,8
Aalesundfisk AS 545 044 3 308 0,6
Albatross AS 126 873 5 368 4,2
Arctic Catch AS 31 925 -5 557 -17,4
Brødrene Sperre AS 1 219 925 13 961 1,1
Cod-Export AS 372 051 891 0,2
Drevik Internatiional AS 113 870 2 790 2,14
Totalt 7 329 914 61 291 0,22

Kilder: Proff.no/Sjømatrådet, tilrettelaget av Kystmagasinet

 

Høyforedling ingen garanti

Det er ingen garanti for at produksjon av høyforedlet sjømat gir penger på bunnlinjen. Men mye tyder på at de bedrifter som er flinke til å fremforhandle avtaler med de store butikkjedene, jevnt over tjener mer enn bedrifter som produserer primært for eksport.

 

Det er vanskelig skille mellom bedrifter som jobber med hvitfisk og de som jobber med laks. Delvis skyldes det at lønnsomme bedrifter innen laks i en del tilfeller har egne konsesjoner. En laksekonsesjon har de siste årene vært en seddelpresse, og har derfor gitt bedrifter solid overskudd selv om foredlingsdelen har gått med tap eller har hatt helt marginal fortjeneste.

 

Selv om det finnes en del norske sjømatprodusenter som har lykkes i å skape god inntjening på produksjon av høyforedlet sjømat, utgjør de enn forsvinnende liten andel av norsk sjømatproduksjon. Norge er og blir en råvareleverandør til utenlandsk foredlingsindustri. Når fisk selges som en råvare, og ikke en merkevare, er resultatet svært lave marginer. Det som kjennetegner bedrifter som lykkes med høyforedlede produkter er i første rekke at de satser hardt på det norske markedet.

Foredling 4

Norsk Kvalitetsmat AS på Nordmøre tjener godt på produksjon av fiskekaker og andre farseprodukter.

 

Ikke konkurrer på pris

David Andre Remø, som studerer ved Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) i Bergen, leverte i fjor en bacheloroppgave. I oppgaven skriver han:

 

– Oppgaven har hatt som mål å utrede om det er en fremtid for toppforedlere innen laks her i Norge. Toppforedlerne, som produserer høyforedlede varer, har de siste årene opplevd stadig mindre fortjeneste grunnet høye kostnader. De høye kostnadene er først og fremst knyttet mot Norges høye lønnsog kostnadsnivå, og har dermed i lang tid presset norske produsenter. Råvaresituasjonen i dag skaper derimot en helt spesiell situasjon. Med høye og svært fluktuerende råvarepriser presses foredlerne mer enn noen gang, og er tvunget til å tenke alternativt for å overleve. I det lange løp er det ikke lenger aktuelt å konkurrere på pris mot importerte varer, skriver Remø. Han konkluderer også med at marginene på råvareeksport vil fortsette å være lave.

 

– For at Norge skal bli en suksessfull sjømatnasjon må vi samarbeide. Staten har et ønske om å bli ”verdens fremste sjømatnasjon”. Det blir vi ikke før vi innser at vi ikke kan sende alt råstoffet ut av landet, skriver Remø. Han er utenom studiene knyttet til familiebedriften Brødr Remø som driver med røyking og annen høyforedling. Produktene eksporteres globalt og selges i Norge.

 

I Norge er det fokus på filet, enten det er hvitfiskfilet i blokk eller laksefilet. Ingen av delene er høyforedling. Produksjon av laksefilet er svært automatisert og skaper svært få arbeidsplasser. Hvitfiskfilet er litt mer arbeidskrevende. Men begge deler er råvarer som i stor grad blir foredlet utenfor Norge.

Foredling 5

David Andre Remø har tro på høyforedling, men tror vi må vinne på andre kriterier enn pris.

 

Eksportørene har noe å lære

Det er ikke tvil om at norske råvareeksportører kan lære av de som selger høyforedlet sjømat i Norge. Det finnes markeder som er villig til å betale for kvalitet, og der finnes det mulighet for norske foredlere å etablere seg med egne merkevarer. Den suksessen bedrifter som Sildakongen og Dybvik har i Norge kan gjentas i utenlandske markeder om viljen til å satse på markedsføring er til stede.

 

Chilensk laks og norsk laks røkt i Polen omsettes i Norge. Blant annet har Rema importert laks fra Morpol i konkurranse med produkter fra deres eget datterselskap MaxMat. Men så langt virker det ikke som om verken chilensk laks eller polsk røykt laks har hatt særlig suksess i Norge. Men selskaper som Morpol har ryggrad til å etablere egne merker i Norge. Norske røykerier kan ikke konkurrere på pris, – men de kan være flinkest innen kvalitet og markedsføring.

Foredling 6

Skjæring av klippfisk er manuelt arbeid. Likevel er det mulig å tjene penger på dette.

 

Bedriftseksempler :

 

Lofotprodukt AS, Nordland

Bedriften er best kjent under merkenavnet Lofoten, som er å finne i de fleste butikkjeder. Bedriften produserer blant annet røkt laks og andre påleggsprodukter, fiskemat/fiskeburgere, ferdigmat og en rekke andre produkter. Etablert 1994.

2013 2012 2011
Driftsinntekter 312 631 273 424 206 044
Driftsresultat 13 683 10 997 -5 291
Driftsresultat % 4,4 4,0 -2,6
Resultat før skatt 18 098 8 806 -7 767
Sum eiendeler 130 227 121 810 118 210
Egenkapitalandel i % 45,4 35,5 30,9

 

 

Lofoten Fisk AS

Kjøpt av Lofotprodukt AS I fjor. I hovedsak produsent av tørrfisk og sukkersaltet rogn. Lofotprodukt AS ønsker å utvikle bedriften. Etablert 2002

2013 2012 2011
Driftsinntekter 94 417 96 886 114 438
Driftsresultat 108 1 257 -646
Driftsresultat % 0,1 1,3 -0,6
Resultat før skatt -559 813 1 754
Sum eiendeler 34 138 44 806 29 851
Egenkapitalandel i % 8,1 8,7 11,2

 

Maxmat As, Nordland

Bedriften eiers av Rema. Bedriften er hovedleverandør til alle landets Rema-butikker. Produktene omfatter røkt, fryst, ferdigretter, farseprodukter og en rekke andre produkter.

2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 343 806 233 552 208 845
Driftsresultat 11 943 4 208 4 601
Driftsresultat % 3,5 1,8 2,2
Resultat før skatt 9 799 1 777 2 295
Sum eiendeler 125 421 122 468 102 280
Egenkapitalandel i % 26,4 21,3 24,3

 

 

Brødrene Hjønnevåg, Hordaland

Tradisjonsrik bedrift som blant annet leverer røkte og saltede produkter direkte og via distributører. Etablert 1977.

2013 2012 2011
Driftsinntekter 32 124 25 898 28 869
Driftsresultat 513 1 083 1 057
Driftsresultat % 1,6 4,2 3,7
Resultat før skatt 379 892 830
Sum eiendeler 16 286 14 840 14 948
Egenkapitalandel i % 43,9 46,7 44,2

 

 

Sotra Fiskeindustri, Hordaland

Slakter, fileterer, fryser og røyker laks og ørret. En av Norges ledende røykerier både for innenlandsog eksportmarkedet. Leverandør til de fleste butikkjeder. Etablert 1991.

2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 232 246 268 951 294 578
Driftsresultat -718 18 564 21 969
Driftsresultat % -0,3 6,9 7,5
Resultat før skatt -1 282 17 804 20 338
Sum eiendeler 79 378 99 478 98 361
Egenkapitalandel i % 48,4 39,6 32,1

 

 

Seaman Seafood, Vestfold

Produsent av røkt og gravede produkter, lokalisert i Tønsberg i Norge. Produksjonen skjer på gammeldags tradisjonsrikt vis. Fileter håndsaltes og røkes i ovner fyrt med bøkeflis. Handler også med importert sjømat. Leverer blant annet til Coop og andre dagligvarekjeder. Etablert i 2006.

2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 20 705 22 328 25 620
Driftsresultat -1 767 -275 -434
Driftsresultat % -8,5 -1,2 -1,7
Resultat før skatt -1 749 -375 -524
Sum eiendeler 5 025 6 198 4 426
Egenkapitalandel i % -51,7 -13,7 -10,7

 

 

Kvalitetsmat, Møre og Romsdal

Produserer farseprodukter. Leverandør til butikkjeder. Etablert 1997.

2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 18 234 11 975 20 513
Driftsresultat 1 469 -152 2 586
Driftsresutat % 8,1 -1,3 12,6
Resultat før skatt 1 549 -101 2 650
Sum eiendeler 9 055 6 699 8 268
Egenkapitalandel i % 76,8 89,7 73,9

 

 

Sildakongen Produksjon AS, Rogaland

Produsent av marinert sild på glass. Leverandør til butikkjedene. Etablert 1994.

2011 2012 2013
Sum driftsinntekter 18 167 14 912 19 607
Driftsresultat 1 239 917 5 958
Driftsresultat % 6,8 6,2 30,4
Resultat før skatt 842 473 5 401
Sum eiendeler 16 218 16 338 17 832
Egenkapitalandel i % 35,8 40,9 45,5

 

 

H J Kyvik AS, Rogaland

Tradisjonsrik produsent av sildeprodukter. Siste produsent som modner silden før legging på glass. Etablert 1973

2011 2012 2013
Sum driftsinntekter 21 176 21 092 19 104
Driftsresultat -151 1 377 1 191
Driftsresultat % -0,9 6,5 6,2
Resultat før skatt -730 1 235 874
Sum eiendeler 17 026 17 348 16 938
Egenkapitalandel i % 31,9 34,4 29,9

 

 

Norsk Sjømat AS, Møre og Romsdal

Ledende produsent av lakseprodukter, deriblant røkte produkter. Røyker også makrell og blåkveite. Etablert 1996.

2011 2012 2013
Sum driftsinntekter 749 232 604 075 548 064
Driftsresultat 7 278 33 168 54 289
Driftsresultat % 1,0 5,5 9,9
Resultat før skatt 4 054 30 253 51 268
Sum eiendeler 200 063 233 574 225 421
Egenkapitalandel i % 24,7 19,9 24,2

 

 

Fossen AS, Hordaland

Lerøy-kontrollert produsent av røkt ørret og laks. I hovedsak produksjon for eksport, men også stor leverandør til butikkjeder i Norge. Etablert 1961.

2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 274 844 263 379 302 703
Driftsresultat 10 092 20 006 26 139
Driftsresultat % 3,7 7,6 8,6
Resultat før skatt 9 689 20 004 26 220
Sum eiendeler 139 441 111 620 114 399
Egenkapitalandel i % 26,7 26,3 27

 

 

Sandanger AS, Møre og Romsdal

Produserer blant annet hermetikk og farseprodukter. Stor leverandør av private merker og egne merkevarer til butikkjedene. Eies av finske interesser via Fredrikstadselskapet Maritime Foods AS. Etablert i 1966

2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 67 724 67 909 70 367
Driftsresultat -3 690 -2 729 1 078
Driftsresultat % -5,5 -4,0 1,5
Resultat før skatt -5 006 -4 845 -458
Sum eiendeler 54 177 57 764 52 558
Egenkapitalandel i % 10,3 7,4 14,8

 

 

Brødrene Remø AS, Møre og Romsdal

Produsent foredlet laks. Leverandør til flere norske distributører/grossister innen dagligvare og horeca. Eksport, deriblant av røykt laks til Midtøsten og andre markeder. Leverer også skalldyr i lake og hvitfiskprodukter.  Etablert 1985

2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 96 301 86 313 88 099
Driftsresultat -4 743 -7 2 102
Driftsresultat % -4,9 0,0 2,4
Resultat før skatt -8 903 2 017 4 656
Sum eiendeler 34 603 41 023 37 111
Egenkapitalandel i % 47,7 55,7 57,2

 

 

Jakob og Johan Dybvik AS, Møre og Romsdal

Produsent av klippfiskprodukter. Leverandør av eksklusive klippfiskprodukter til dagligvare og horeca. Egen nettbutikk. Etablert 1983

2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 25 699 26 344 25 701
Driftsresultat 2 903 1 900 2 110
Driftsresultat % 11,3 7,2 8,2
Resultat før skatt 1 749 1 294 1 147
Sum eiendeler 32 044 30 490 25 912
Egenkapitalandel i % 28,2 25,1 26,2

Foredling 7

Det er blant annet eksklusive klippfiskloins som har lagt grunnlaget for Jakob og Johan Dybvik AS sin suksess. Her holder Sindre Dybvik to eksempler på produktet som har gjort bedriften til landets mest lønnsomme klippfiskprodusent.

 

Njardar As

Njardar AS spesialiserer seg i produksjon av salt sild, røket sild samt ulike klippfiskprodukter. Etablert 1995

2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 1 184 2 911 3 287
Driftsresultat -141 -1 204 -1 206
Driftsresultat % -11,9 -41,4 -36,7
Resultat før skatt -424 -1 498 -1 553
Sum eiendeler 2 312 3 001 4 850
Egenkapitalandel i % -79,9 -47,5 7,3

 

 

Møre Codfish Comp AS

Tradisjonell produsent av klippfisk for eksport. Etablert 1956.

2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 421 484 540 979 583 179
Driftsresultat 6 194 6 313 21 368
Driftsresultat % 1,5 1,2 3,7
Resultat før skatt 4 263 3 821 18 878
Sum eiendeler 111 490 115 471 135 288
Egenkapitalandel i % 50,3 45,9 38,4

 

 

Glea AS, Nordland

Produsent av tørrfisk, inklusiv ferdig utvannet tørrfisk, valset tørrfisk og lutefisk.  Etablert 1936.

2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 44 532 57 910 65 889
Driftsresultat 2 485 5 742 2 713
Driftsresultat % 5,6 9,9 4,1
Resultat før skatt 1 316 2 895 2 804
Sum eiendeler 39 016 33 808 42 129
Egenkapitalandel i % 25,6 26,8 17,6

 

 

Hitramat AS. Møre og Romsdal

Produksjon av produkter av taskekrabbe for innenlandsk konsum og eksport. Etablert 2004.

2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 97 803 90 877 90 546
Driftsresultat 7 499 761 3 201
Driftsresultat % 7,7 0,8 3,5
Resultat før skatt 11 789 7 029 7 188
Sum eiendeler 86 447 85 313 63 512
Egenkapitalandel i % 39,6 36,9 41,3

 

 

Sigurd Løkeland AS, Oslo

Produserer hermetisk krabbe og krabbeskjell for innenlands konsum. Fabrikkanlegg på Atløy i Song og Fjordane. Etablert 2004

2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 25 078 31 845 24 775
Driftsresultat 185 116 1 243
Driftsresultat % 0,7 0,4 5,0
Resultat før skatt 1 555 -50 1 124
Sum eiendeler 11 527 9 192 8 887
Egenkapitalandel i % 50,6 40,3 38,9

 

 

Gjendemsjø Fisk AS, Møre og Romsdal

Bredt utvalg av røkte, salte, fryste og ferske produkter av laks, makrell og sild. Etablert 1987.

2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 88 881 114 738 106 582
Driftsresultat -156 -3 868 183
Driftsresultat % -0,2 -3,4 0,2
Resultat før skatt 19 688 -5 246 -1 566
Sum eiendeler 41 536 50 278 57 944
Egenkapitalandel i % 55,7 6,7 12,4