DEL

– Hvis EU vedtar et bredt forbud mot handel med selprodukter vil dette true vår handlefrihet til å drive økosystembasert forvaltning og beskatning av alle havets ressurser. Et slikt forbud kan sette en farlig presedens for handel med produkter som er høstet på en bærekraftig og ansvarlig måte, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.


( 22.04.2009 )

[raw]

EU er i ferd med å vedta et forbud mot handel med selprodukter som kan bryte mot EUs internasjonale handelsforpliktelser. Europaparlamentet stemmer over forslaget om forbud mot handel med selprodukter i EU i plenumssesjonen i Strasbourg 4.-7. mai. Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen mener et slikt forbud vil ramme Norge på urimelig måte. 

 

Norsk selfangst inngår i en bærekraftig og fremtidsrettet forvaltning av havets ressurser. Regjeringen har ved en rekke anledninger påpekt at EU må ta på alvor det vitenskapelige fundamentet for norsk fangst i sitt arbeide. Dette gjelder både fordi norsk fangst foregår innenfor bærekraftige rammer der fangstkvotene er fastsatt etter vitenskaplige råd og fordi reglene for avliving er fastsatt på et grundig veterinærmedisinsk vitenskaplig grunnlag. 

 

Europakommisjonens egen konsekvensutredning karakteriserer de norske fangstmetodene som fullt ut akseptable. Hver avlivning av en sel overvåkes av veterinær, og skytterne må avlegge årlige jaktprøver. Norsk selfangst er sannsynligvis den mest regulerte og den mest kontrollerte jakt av ville dyr som utøves noe sted i verden. 

 

– Det er bekymringsfullt at EU nå vil vedta et forbud mot handel med selprodukter på sviktende grunnlag, uten å ta inn over seg hensynet til hvordan vi skal drive forvaltning av havets ressurser. Vi mener også at EUs forbud bryter med flere av EUs internasjonale handelsforpliktelser. Regjeringa har derfor informert EU at Norge vil be om konsultasjoner i WTO for å sikre norske interesser dersom EU vedtar et omfattende forbud, sier Pedersen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.