India er en av verdens største fiskerinasjoner med en samlet fangst av villfisk og produksjon fra oppdrett, på hele 9,6 millioner tonn (FAO 2014). Manglende infrastruktur gjør det svært vanskelig å distribuere ferske fiskeprodukter.


( 28.06.2017 )


Det har medført at fisk har blitt spist fersk langs landets 8000 kilometer lange kyst, også der fisk har vært tilgjengelig fra ferskvann. I mange deler av landet er fiskekonsumet veldig lavt på grunn av dårlig tilgang på fersk eller fryst fisk.

I følge landets myndigheter er dette nå i ferd endres. Det produseres stadig mer ferdige produkter og hermetikk som selges i butikker. Det kommer også stadig bedre logistikkløsninger på plass, noe myndighetene tror vil øke etterspørselen etter fisk. India er nå verdens raskest voksende marked for pakket foredlet fisk og sjømat, foran Indonesia, Tyrkia, Sør-Afrika og Russland, ifølge markedsanalysebyrået Mintel. Selv om pakket foredlet fisk og sjømat bare utgjør en prosent av konsumet, har det økt med 25 prosent årlig fra 2011 til 2015.