Kystmagasinet 1.19: Rederiet Arve Guttelvik fikk i november varsel om inndragning av fangstverdi på 136.579 kroner. Begrunnelsen var at rederiets fartøyet, «Storstein», 10. mars i fjor hadde benyttet en snurrevad som hadde en kuletelne lengre enn 123 meter fra vingespiss til vingespiss.

Snurrevaden var i henhold til varselet 132,4 meter. I henhold til utøvelsesforskriftens skal slik redskap ikke være større enn nevnte 123 meter innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjen.

Fiskeridirektoratet region Nordland mener det ble fisket for kr. 136 579 kroner med slikt redskap, og at fisket er å betrakte som ulovlig. Derfor ble fangstverdien inndratt. Kravet om inndragning er nå bestridt av advokat Ståle Hellesø ved Norges Fiskarlag. Når det ikke foreligger noen vinning av overtredelsen, er administrativ inndragning å betrakte som straff etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, skriver Hellesø.

Det har også blitt gjort oppmerksom på fartøyet hadde to nøter om bord. Men de har alltid med seg to nøter i tilfelle det oppstår skade på en not. I tillegg er en not dypere for å kunne benyttes om natta når seien står nært bunnen. I tillegg var det første halet den aktuelle dagen tatt med den nota som ikke ble kontrollert.

Fartøyet fikk justert nota som hadde feil mål neste dag. Hellestø påpeker at bestemmelsen om størrelsen på snurrevaden innenfor fire mils grensen ikke er satt av ressurshensyn, men av redskapskonfliktshensyn. Dette innebærer både at anvendelsesområdet til bestemmelsen om administrativ inndragning ikke kommer til anvendelse på overtredelsen, samt at bruk av bestemmelsen i praksis er straff etter EMK. Det gjenstår nå å se om Hellestø får gjennomslag, og at fartøyet slipper det som oppfattes som straff.