DEL

Økt filetproduksjon i Norge byr på flere fordeler. Men hva er de viktigste utfordringene? På en samling 20. oktober setter Filetforum Laks fokus på denne spørsmålsstillingen.


( 22.09.2009 )

[raw]

Markedet etterspør mer filet, og det forventes en økning i produksjon av laksefilet ved norske anlegg. Ved å filetere før dødsstivheten inntrer (prerigor), vil fersk filet kunne overta rollen som hovedprodukt fra norsk laksenæring. Filetproduksjon bringer med seg mange fordeler – og noen utfordringer.

 

Viktige fordeler
Høy fokus på fiskevelferd er en forutsetning for å lykkes med filetering prerigor. Herunder må en ta hensyn til laksens velferd helt fra oppdrettsfasen, gjennom fremføring/transport, og til slakting. Produsenter som lykkes med dette vil få en fordel, da det er vist sammenheng mellom fiskevelferd og kvalitet på sluttproduktet.

 

Filetering ved slakteriene fører til at restråstoff blir samlet på større lokaliteter. Dette vil gjøre det mer lønnsomt å utvinne verdifulle komponenter fra restråstoffet. Transport av filet medfører en mer effektiv logistikk, sammenlignet med rundfisk. Forbruk av emballasje og is reduseres, og netto fisk per transportenhet øker. Dette gir mindre miljøbelastning og lavere CO2-utslipp.

 

Fem sentrale utfordringer
Hva er de viktigste utfordringene ved å øke produksjonen av filet ved norske fabrikker? Vi vil her peke på fem hovedområder:
1. Fjerning av pinnebein
2. Hygiene og holdbarhet av filet sammenlignet med rundlaks
3. Kvalitetsfeil som tidligere har blitt håndtert av kundene, og som nå vil opptre i egen bedrift; eksempler er melaninflekker, blodflekker, variasjon i farge og fettinnhold
4. Emballasje som sikrer kvalitet og sporbarhet helt frem til kunde
5. Utnyttelse av restråstoff, avskjær, hoder, ryggbein, skinn og brunkjøtt

 

Samling på Gardermoen
20. oktober kl. 09.00-17.00 inviterer Filetforum Laks til samling på Flyporten Gardermoen. Tema for samlingen er hvilke utfordringer norsk laksenæring står overfor når produksjon av filet overtar for eksport av rundlaks.

 

Programmet er under utarbeidelse, men tar utgangspunkt i følgende tematikk:
• Hva ser norske lakseprodusenter som de største utfordringer ved økt filetproduksjon?
• Kartlegging av kvalitetsavvik og tiltak for å redusere omfanget
• Hvordan innvirker bedøvelse, slakting og transport av levende fisk på mulighet for filetering prerigor?
• Automatisert deteksjon av kvalitetsfeil og sortering av produkter i forhold til kvalitetsegenskaper
• Hygiene og mattrygghet ved produksjon av laksefilet
• Kan superkjøling og emballering av fersk laksefilet sikre bedre kvalitet?
• Røyking og salting av prerigor laksefilet
• Kan frysing av laksefilet ved hjelp av ny teknologi gi nye muligheter for å tilby produkter av høy kvalitet?

 

Samlingen avsluttes med en diskusjon om videre prioritering av oppgaver innen forskning og utvikling på dette området. Nærmere program og påmelding kommer etter hvert på fhf.no og fhl.no, men interesserte deltakere anbefales å sette av dagen allerede nå. Vi oppfordrer spesielt bedrifter til å komme. Det vil bli plass til cirka 50 deltakere på møtet.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.