I forbindelse med årets DanFish International, ser Kystmagasinet nærmere på det danske fiskeauksjonssystemet, dansk pelagisk industri og leveranser av norsk fisk til Danmark. Norske fiskebåtanløp er viktige for danske havner, auksjonene og serviceindustrien.

Norsk fisk leveres til Danske fiskeauksjoner både direkte fra fiskefartøy og med lastebil. De siste årene har lastebil blitt viktigere og viktigere, og båtanløpene færre. Det er en uheldig utvikling for næringslivet i havnene. Årsakene til utviklingen er flere.

Danske fiskeauksjonene har ulik profil og det er forskjell på hvilke arter de omsetter mest av. Noen har fokus på større kvantum til industri, noen på topp kvalitet til detaljister, og i Skagen er det også fokus på sild.

Stadig flere norske mottak som sender hvitfisk til danske auksjoner med lastebil. Det er derfor ikke lett å finne ut om det er nedgang i mengde norsk fisk som selges på auksjonene. Men antall båtanløp har falt kraftig, spesielt gjelder det pelagisk sektor, men fallet har andre årsaker enn nedgangen for hvitfisk.

Fortsatt går norske båter til Danmark for reparasjon og vedlikehold, men sjeldnere med fisk, og spesielt hvitfisk.
Fortsatt går norske båter til Danmark for reparasjon og vedlikehold, men sjeldnere med fisk, og spesielt hvitfisk.

I artiklene her kan du lese om utviklingen for hvitfisk, pelagisk fisk levert til auksjon og til fabrikk, priser ved danske auksjoner, de ulike auksjonene sine særegenheter, og ikke minst, – hva betaler danske kjøpere for fisken på auksjonene. Er det en auksjon som betaler bedre enn de andre?

Kutt i kvoter i Østersjøen og Nordsjøen har gjort at det er mangel på fisk. Spørsmålet blir om norske fiskere får mest ved å levere til Danmark eller i Norge, – eller ved å inngå avtale med norsk mottak om levering med bil.