Kystmagasinet har i denne utgaven en serie artikler der vi ser nærmere på fiskeri- og sjømatfylket Hordaland. I dette fylket er Norges fremste havforskere og marinbiologer samlet i Havforskningsinstituttet. Her er også hovedsetet for Fiskeridirektoratet, og 47 store havgående fiskefartøyer og 246 mindre fartøyer og sjarker fra fylket leverer fisk til mottak langs hele kysten.


( 04.04.2016 )


Fylket har store verft som Fitjar Mekaniske Verksted i Fitjar, Bergens Mekaniske Verksted (Bergen Group) i Laksevåg og Westcon i Ølen, som både leverer nybygg, foretar ombygginger, reparasjoner og vedlikehold på de store fartøyene. Mindre slipper og skipsbyggerier, som betjener de mellomstore og mindre fartøy er spredt rundt langs fjorder og ute på øyer. Det bygges motorer ved Rolls Royce, og det finnes en rekke spesialiserte bedrifter som blant annet leverer propellanlegg, gir og elektronisk utstyr.

Fiskeflåten i Hordaland er ikke særlig hjemmekjær. De store fartøyene leverer i hovedsak sine fangster alle andre steder enn i eget fylke. Etter som fiskemelindustri og antallet fryserier som tar imot pelagisk fisk har blitt rasjonalisert, har Hordaland blitt rammet hardt.

Parallelt med at mindre viltfanget fisk leveres i fylket, har Hordaland blitt det nest største oppdrettsfylket i Norge, målt i både verdi og kvantum. Kjemper som Marine Harvest Group ASA og Lerøy Seafood Group ASA, sammen med Alsaker Fjordbruk AS, kontrollerte i 2014 hele 39 prosent av norsk lakseproduksjon. Hordaland er det nest største fylket målt i lokal oppdrettsproduksjon, og det aller største målt i kontroll over norsk oppdrettsproduksjon.

Du kan lese mer om Hordaland som fiskerifylket i neste utgave av Kystmagasinet, som nå  er i trykken og som kommer i salg 14 april. Du kan kjøpe bladet i de mange Narvesen kioskene rundt om i landet eller abonnere på digital- elller papirutgaven av magasinet og få fast årets 9 utgaver, ved å bruke denne linken: http://kystmagasinet.no/abonner/