Napier og FMV (Fitjar Mekaniske Verksted) har signert design- og byggekontrakt på en prosessbåt av type HFMV P43-400 v2. Fartøyet har hoveddimensjoner 42.9 x 11 x 4.9 m LxBxDriss og har en RSW tankkapasitet på 400 m3. Båten får byggnr. FMV 43 og designes og bygges komplett i Norge. Overlevering er avtalt til mai 2019.


( 08.03.2018 )

I juni 2017 inngikk FMV – Napier design og byggekontrakt på FMV39 «Taupo» som nå er under bygging på Fitjar, og skal leveres i november 2018. Rederiet har inngått 5 års befraktningsavtale og kontraherer nå båt nr. 2.

Napier er aktive i markedet og har fått betydelig oppmerksomhet om sin satsing. Rederiet jobber med ulike initiativ og har godt håp om at flere skal realiseres i løpet av 2018. I forhold til brønnbåter som har vært nærmest enerådende i Norge har prosessbåt en del fordeler. Disse kan kort oppsummeres i bedre biologisk sikkerhet, økt fiskevelferd, redusert tap som følge av transport og ventemerd, samt betydelig lavere bygge- og driftskostnader for samme transportkapasitet.

Disse fordelene, samt framtidige skjerpede krav fra myndigheter til fiskevelferd og hygiene, gjør prosessbåter til et svært egnet redskap innen framtidas oppdrettsnæring.

FMV43 har designbetegnelsen HFMV P43-400 v2, og er et fellesprosjekt mellom Napier, Heimli og FMV.

FMV43 har designbetegnelsen HFMV P43-400 v2, og er et fellesprosjekt mellom Napier, Heimli og FMV. Fra venstre: Hugo Strand (FMV), Kjetil Tufteland (Napier), Asbjørn Vik (Heimli), Bjørn Apeland (Napier), Åsmund Sørfonn (FMV).

Napier AS er et rederi med tilholdssted på Bømlo. Rederiet driver prosessbåten «Tauranga» og har pt.16 ansatte, men antallet kommer til å stige betydelig framover. «Tauranga» ble bygd som brønnbåt, og rederiet var tidlig ute med bruk av skyveskott. Fartøyet ble forlenget og ombygd i 2008 og er den eneste prosessbåten i drift i Norge per nå. Siden 2009 har fartøyet gått for Marine Harvest og bløgget, fraktet og levert mer enn 400 000 tonn laks. Dette har gitt rederiet unik kunnskap og erfaringene er inkludert i designene nå under bygging.

Heimli AS er et designselskap på Fitjar i Sunnhordland. Her er designtradisjonene betydelige, og Heimli bygger videre på dette fundamentet. Selskapet har også et kontor i Stettin, Polen. I samarbeid med FMV har Heimli utviklet en serie arbeidsbåter, fiskefartøy, brønnbåter, spesialfartøy og nå også en serie prosessbåter. Alle designene har betegnelsen HFMV, som står for HeimliFMV.

FMV (Fitjar Mekaniske Verksted) er et skipsverft på Fitjar. Verftet har ca. 80 ansatte og er trolig mest kjent for bygging av havgående fiskefartøy og arbeidsbåter, men har også bygd offshorefartøy og spesialfartøy. Etter en betydelig satsing på infrastruktur driver FMV i dag bygging av komplette fartøy opp til ca. 50m hjemme, gjennomfører service/ombygginger og har basevirksomhet, samt utvikler HFMV design sammen med Heimli og rederi.

Napier, Heimli og FMV har utviklet en hel serie prosessbåter, Hensikten er å tilby den enkelte oppdretter fleksibilitet i valget og gi prosessbåt en riktig plass i den enkeltes verdikjede og transportlogistikk. Utover i 2018 vil designserien bli markedsført med betegnelsen HFMV P Napier. FMV39 og FMV43 er de to første byggene i denne serien.

FMV ser fram til å fortsette det utmerkede samarbeidet med Napier og Heimli, og er stolte av å få være med å bidra til videreutvikling av en av våre viktigste næringer. Napier gleder seg over å komme i gang med enda et nybyggingsprosjekt av HFMV design på Fitjar og forsterker den offensive satsingen på prosessbåter.