Fitjar Mekaniske Verksted AS og Magne Hatlevik / Ståle Torsvik (fra Austevoll) har i dag signert design- og byggekontrakt på 4 x spyle- og arbeidssbåter av design HFMV W15-10 Sørfonn-klassen til en verdi av nesten 100 millioner kroner.


( 12.11.2015 )


Fartøyene har hoveddimensjoner 15 x 10 x 3.6 m LxBxD. Båtene får byggenr. FMV 226, 227, 229, 230, og bygges komplett på Fitjar. Overlevering blir september – november 2016.  

Med en samlet kontraktsverdi på i underkant av 100 MNOK, og en like stor opsjonsavtale er dette den suverent største kontrakten inngått av FMV Havbruk. Kontrakten innebærer utvikling av et nytt HFMV design spesielt tilpasset effektiv utførelse av spylearbeider kombinert med god kapasitet innen kran / winchearbeider.

Magne Hatlevik og Ståle Torsvik er et nytt bekjentskap for FMV Havbruk. Karene har bred erfaring innen fiskeri, oppdrett og rederidrift, eksempelvis fra Birkeland, Kobbervik & Furuholmen og Annca. Kontrakten representerer en stor satsing innen et voksende marked, rengjøring av oppdrettsanlegg er en kritisk faktor for å få redusert utfordringen med lakselus blant annet. Det er en stor anerkjennelse at rederiet velger HFMV design og bygging på FMV.

Denne kontrakten er svært viktig for FMV Havbruk, og den viser at vi klarer å utvikle gode HFMV design sammen med Heimli as. FMV har nå 10 arbeidsbåter i bygging og en ordrehorisont innen dette markedet på 1 år. Vi bygger båtene komplett i Norge og det gir stolthet som skipsbygger og viktig verdiskapning regionalt.

Siden august 2015 har FMV inngått kontrakter på i alt 9 arbeidsbåter til 4 ulike rederi. Alle båtene er av vårt eget HFMV design. Vi har også utviklet større design enn Sørfonnklassen, både katamaraner og enskrogsbåter og har 3 slike under bygging. Noen av de større HFMV designene er tilpasset ulike typer avlusningsutstyr blant annet.

I november overleverer FMV et nybygg til Stava Sjø, FMV211 «Rubin» på 22 x 12 x 4.9m, og vi leverer vår første fiskebåt av HFMV design, FMV37 «Don Ole». Det er travle dager, men vi tar oss tid til å glede oss over nye kontrakter!

FMV takker for tilliten og ser fram til et godt samarbeid i design- og byggefasen!