Fitjar Mekaniske Verksted har inngått avtale med Seadive AS om design og bygging av 2 Josdal-klasse arbeidsbåter, design HFMV W15-8. Fartøyene får byggenummer FMV224 og 225, og skal leveres i mai og juli 2016.


( 27.11.2015 )


-FMV leverte FMV203 «Obelix» i 2012, og vi er svært fornøyd med å bidra til Seadive sin nye satsing. Vi takker for tilliten, ønsker lykke til og ser fram til samarbeidet, sier Hugo Strand i FMV Havbruk.

Seadive og Stava Sjø går nå sammen i en felles driftssatsing med navn KS Maritime AS (Kismul Stava Maritime AS). Dette blir et selskap med kapasitet, og som med blant annet 3 x HFMV Josdal nybygg retter seg inn mot det voksende markedet for spyle- og rengjøringstjenester.

Seadrive

Seadive AS er en maritim entreprenør som ble etablert i 1997 av Åge Kismul. Basen er i Toftøy Næringspark, Øygarden kommune. Selskapet har 4 båter; «Asterix», «Miraculix» og «Brutalix», som er av type hurtiggående dykkerfartøy, samt «Obelix», et service/dykkerfartøy med stor kapasitet, av design HFMV W15 Sørfonn klassen, levert i 2012.

Med disse to nybyggene av HFMV Josdal klassen satser Seadive igjen. Selskapet er velrennomert og med nybåtene utvides kapasiteten innen en rekke oppdrag, eksempelvis spyling/rengjøring, mindre serviceoppdrag, transport m.m. Ulike typer dykker- og konstruksjonsarbeider har vært hovedbeskjeftigelse for Seadive. De har utføret oppdrag for oppdrettsselskaper siden starten i 1997 og har opparbeide seg god kompetanse i oppdrettsnæringen. Andre arbeidsområder er for entreprenører, rigg, rederi og verft. Seadive opererer hovedsakelig på Vestlandet men selskapet tilbyr også tjenester i hele Norge.

Stava Sjø

Stava Sjø AS har sin virksomhet innen maritime servicetjenester og utleie av båter og fartøy med mannskap. Selskapet utfører maritime servicetjenester relatert til inspeksjon, vedlikehold, rengjøring, frakt, kraning og sleping for næring og private. Stava Sjø sin flåte består av moderne, godt utstyrte katamaraner av ulike størrelser spesialbygd for virkeområdet innen oppdrettsbransjen. Selskapet startet opp sin virksomhet i 2006, men eier Trond Stava har jobbet innen dykking og oppdrett siden 1998. FMV har tidligere levert FMV201 «Smaragd» og FMV204 «Safir» til Stava Sjø, og har nå under bygging FMV211 «Rubin» (leveres november 2015) og FMV222 (leveres mai 2016).

KS Maritime

KS Maritime AS er en ny aktør innen service og vedlikeholdsoppdrag for oppdrettsnæringen. Selskapet er en ren drifts-og prosjektorganisasjon, eid av Stava Sjø AS og Seadive AS som har basert etableringen på en felles kvalitets- og sikkerhetsplattform. Sammen har selskapene over 35 års erfaring med service, dykker og vedlikeholdsoppdrag for oppdrettsnæringen. Stava Sjø AS tilfører en stor portefølje på spyleoperasjoner gjennom sin 5 år lange aktivitet i Sunnhordland. Gjennom disse årene er det etablert gode rutiner og man har utviklet svært gode tekniske spylesystemer.

KS Maritime AS sine ambisjoner er å bygge opp, og posisjonere seg som et referanseselskap mot bransjen med sine spyletjenester. Selskapet vil starte med en helt ny flåte på 4 topp moderne, godt utstyrte katamaraner spesialbygd for virkeområdet innen oppdrettsnæringen. De vil samlet kunne tilby de fleste tjenester og bidra til å utvikle nye, sikre og effektive løsninger til sine kunder. I tillegg til eiernes totale ressurser innen servicetjenester og bemannede dykkeoperasjoner vil KS Maritime, i første rekke Rogaland og Hordaland ha som mål å bli en ledende underleverandør til oppdrettsbransjen.

FMV Havbruk kjenner Seadive og Stava Sjø

Vi er strålende fornøyd med å få lov til å designe og bygge, og tror KS Maritime AS har framtiden foran seg. Selskapet vil bidra til at den biologiske satsingen vi nå ser komme innen fiskehelse vil lykkes. Myndighetene påpeker viktigheten av å få kontroll med luseproblematikken, og oppdrettsselskapene har ønske om å få redusert kostandene ved tiltak. Vi tror den satsingen disse to rederiene nå gjør vil glede både oppdrettere og myndigheter, og kanskje mest av alt laksen sjøl.