Inseanergy utvikler et system for flytende solcellemoduler som gjør at man kan hente strøm til utslippsfri drift av oppdrettsanlegg. Det langsiktige målet er å skape et selvforsynt fornybart energisystem for havbruksnæringen.

På oppdrettsanlegget til Hofseth Aqua ved Opshaugvik i Stranda kommune er det allerede montert solcellemoduler på en merd som ikke er i bruk. Solcelleanlegget skal testes gjennom vinteren.

En sirkulær tankegang

Bare i Norge skal over 1000 merder på 120 meter i omkrets skiftes ut de nærmeste årene. I dag er destruksjon av merder en utgiftspost for oppdretter. Nå legger Inseanergy til rette for at gjenbruk av merder kan benyttes til å skape fornybar strøm ved hjelp av solceller.

 – Vårt mål er at overflødige merder skal bli en miljømessig verdi og en lønnsom grønn kilde for oppdrettsnæringen, sier Jan Erik Våge Klepp, CEO i Inseanergy.

Jan Erik Våge Klepp, CEO i Inseanergy.

Testes hos Hofseth Aqua

Vinterhalvåret skal brukes til å finne ut hvordan vær og vind påvirker solcelleanlegget hos Hofseth Aqua i Stranda kommune.

Roger Hofseth, CEO for Hofseth International – en av landets største på foredling av laks og ørret med oppdrett i Storfjorden, sier de ønsker å bidra til å finne nye og mer miljøvennlige løsninger, parallelt med at de har en ambisjon om å bidra til lokal verdiskaping.

– Lokasjonen vår på Stranda er koblet til landstrøm, og vi kan derfor på en trygg måte stille anlegget vårt til disposisjon for testing. Løsningen, med bruk av solceller på merder, kan ha et stort potensial, spesielt for lokasjoner som ikke er koblet til landstrøm. Vårt mål er å finne reelt miljøvennlige og lønnsomme løsninger, avslutter Roger Hofseth.

Internasjonalt marked

Inseanergy mener det er naturlig å starte i Norge der teknologiutviklingen har kommet lengst, og kunnskapen er skapt, men ser et stort potensial internasjonalt.

Ser man bort fra de miljømessige fortrinnene, vil systemet også være til stor hjelp i områder og regioner der det er knapt med forsyning av strøm og andre viktige innsatsfaktorer.

– Med denne fremtidsløsningen har havbruksnæringen tatt enda et steg i den grønne klassifiseringen, både med hensyn til omstilling til sirkulær økonomi og begrensning av klimautslipp. Det handler om å ta et grønt lederskap, avslutter Våge Klepp.

Prosjektet har fått miljøteknologistøtte hos Innovasjon Norge.

Komplett solcelleanlegg sett ovenfra.

Om Inseanergy

Green leadership

Inseanergy leverer i dag grønn energi til oppdrettsbransjen ved hjelp av flytende solcelleanlegg bygd på gjenbrukte merder. I samarbeid med våre kunder og kompetansenettverk skal vi i løpet av de neste årene utvikle og levere nullutslippssystemer som gjør oppdrettsanlegg selvforsynt med energi. Sammen med havbruksnæringen tar vi et grønt lederskap, både med hensyn til omstilling til sirkulær økonomi og begrensning av klimautslipp.

Nullutslipp

Med store utslippsreduksjoner og etter hvert nullutslipp bidrar våre løsninger til å begrense den globale oppvarmingen. Inseanergy utvikler et system for flytende solcellemoduler som produserer utslippsfri energi for drift av oppdrettsanlegg. Det langsiktige målet er å skape et selvforsynt fornybart energisystem for en havbruksnæring i sterk global vekst. Løsningen vil være spesielt godt egnet for oppdrettsanlegg i regioner der det er knapt med forsyning av strøm, og i områder som er sårbare for utslipp. Vi vil på sikt utforske muligheter for selvforsyning av andre innsatsfaktorer som oksygen, varme og ferskvann, samt å tilby energi til andre deler av verdikjeden som brønnbåter og servicefartøy.

Gjenbruk av merder

Knapphet på ressurser øker behovet for å øke levetiden på produkter og å redusere overflødig materialbruk som ofte ender i havet og truer utsatte økosystemer.  Overflødige merder er en miljømessig verdi og en lønnsom grønn kilde for oppdrettsnæringen. Bare i Norge skal over 1000 merder på 120 meter i omkrets skiftes ut de nærmeste årene. I dag er destruksjon av merder en utgiftspost for oppdrettere. Vi legger til rette for gjenbruk av merder (merd-ringer) som en ressurs – og en plattform for flytende solcellekraftverk.