11 måneder før Smak 2011 åpner dørene på Norges Varemesse i Lillestrøm, er mer enn en tredjedel av utstillingsarealet innsolgt og 85 utstillere på kontrakt eller i ferd med inngå avtale.


( 10.03.2010 )


[raw]

– Ja, interessen er helt forbløffende stor tatt i betraktning hvor tidlig vi er i prosessen, sier prosjektleder Trond Andersen i Norges Varemesse. Pr. dags dato er 65 utstillere på kontrakt, med til sammen 3.500 kvadratmeter utstillingsareal. Vi er i sluttforhandlinger med 20 firmaer, som vi vil ha avtale med før påske. Det betyr at ytterligere 1.000 kvadratmeter utstillingsareal vil være innsolgt.

 

– Sammenliknet med Smak09 på samme tid, ligger vi godt foran i innsalg, sier Trond Andersen.

 

Dagligvare igjen med
Smak het tidligere 4 Messer, og før det igjen Storhusholdning. I år er det i praksis fem temamesser som er slått sammen til én stor. Nykomlingen er dagligvare, som slutter seg til mat og drikke, utstyr, interiør og design samt vin og brennevin. Parallelt arrangeres Nef-dagene (messen omhandler næringsmiddelindustrien, emballering og foredling).

 

– Når vi på nytt velger å ta med dagligvare som eget temaområde, er det et direkte resultat av en markeds- og brukerundersøkelse vi gjennomførte i tilknytning til Smak09. Det er markedet som ønsker å få med dagligvare. Dessuten viskes jo skillene mellom bransjene ut. Måltidsindustrien beveger seg inn også i dagligvare, i KBS ikke minst.

 

”Skandinavias beste”
Smak09 ble i mediene karakterisert som ”Skandinavias klart beste messe for horecabransjen og storkjøkken”, som samlet over 26.000 besøkende. – Smigrende, selvsagt, men vi hviler ikke på våre laurbær. Flying start på Smak 2011 lover godt, kommenterer Andersen, som har realistiske forventninger om en like god oppslutning om Smak 2011.

 

Trenger utvidelser
Samtlige temamesser har behov for utvidelser, sammenliknet med 2009. – Det illustrerer også hvor sterk posisjon Smak er i ferd med å vinne når vi vet at vi fremdeles sliter med litt finansuro og er i en lavkonjunktur. Heldigvis begynner pilene å peke oppover igjen, og de tidlige påmeldingene er vel et signal om at optimismen nå vender tilbake, sier Trond Andersen.

 

Konkurranser og seminarer
Smak 2011 vil romme en rekke konkurranser, bl.a. Årets Kokk, NM i konditorkunst og NM for institusjonskokker, lag, og det blir et stort, differensiert seminarprogram.

[/raw]