På de to første turene ble det tatt henholdsvis 350 og 260 kasser med hvitfi sk, etresultat skipperen, Ian Shearer, var veldig fornøyd med. De to første turene påhavet gikk helt smertefritt for den nye shetlandske tråleren Courageous.

Tråleren er 32 meter lang og 8,70meter bred og den er nok et flottfiskefartøy levert av Vestværftet iHvide Sande. Tråleren eies av CourageousFishing (Whalsey) Ltd på Shetland, et lokaltselskap med fire eiere. Fartøyet skal normalfiske slik at de går til land for å levere treganger i løpet av to uker. Det gir turer pårundt fire dager før de går til Lerwick for å losse fangsten, som normal i hovedsakvil bestå av torsk, sei og hyse. Fangstenblir solgt elektronisk gjennom ShetlandSeafood Auctions.

Ved normalt fiske tar et hal seks til åttetimer. Det svært automatiserte fangsthåndteringsanlegget gjør at det blir mulig for mannskapet å få noen timer hvile mellom hvert hal.For god hvile finnes det fire doble og en enkel lugar. Det aller meste av året kommer fiskettil å foregå i farvannene rundt Shetland. Mendet vil også bli noen få turer til feltene vedRockall, ifølge skipper Ian Shearer.

Courageous på havet utenfor Shetland. Tråleren fisket godt på de første turene til stor glede for eierne. FOTO PAUL MOODIE.
Courageous på havet utenfor Shetland. Tråleren fisket godt på de første turene til stor glede for eierne. FOTO PAUL MOODIE.

Godt utstyrt

Thyborøn Skibs og Motor har levert allevinsjer, inklusiv trålvinsjene som kontrolleresmed et Scantrol autotrålsystem. Det avanserte anlegget for håndtering av fisk er levertav nederlandske VCU. Det består av KM-Fishsløyemaskiner, automatiserte vaskekummerog sorteringsanlegg og pakkesystem for veiing og pakking i kasser. To ismaskiner, levertav Lemvig Maskin og Køleteknikk, produserertil sammen seks tonn is i døgnet. Lasterommet har plass til 1400 kasser, kapasitet somgjør at båten ikke trenger å gå til havn omfi sket skulle være usedvanlig godt.

De shetlandske eierne har valgt tråldører fra Thyborøn Trawl Doors. FOTO PAUL MOODIE.
De shetlandske eierne har valgt tråldører fra Thyborøn Trawl Doors. FOTO PAUL MOODIE.

 

Alle motorer fra Mitsubishi

Vestværftet har designet fartøyet og utstyrtdet etter at skroget ankom fra skrogverfteti Gdansk i Polen. Couragous er utstyrt meden Mitsubishi S12R hovedmotor som yter749 kW ved 1600 omdreininger. Denne og to Mitsubishi 6E24 hjelpemotorer, som hverleverer 195 kVA, samt et havneaggregat,en Mitsubishi som produserer 40 kVA, erlevert av Westdiesel i Esbjerg.

Styrhuset er flott og rommelig, og bærer preg av Vestværftes fl otte trearbeid. FOTO VESTVÆRFTET.
Styrhuset er fl ott og rommelig, og bærer preg av Vestværftes flotte trearbeid. FOTO VESTVÆRFTET.

Giret er av typen Heimdal HG511432PTOCR med reduksjon 11:43:1, som erutstyrt med to kraftuttak til hydrauliske pumper. I enden av akslingen sitter enHeimdal K-600 firbladet propell meddiameter på 2780 millimeter, plassert idet som verftet defi nerer som en høyeffektiv dyse. En hydraulisk baugpropellmed kraft på 250 hestekrefter er av typenHundested SFT 5.

En av to hjelpemotorer av merket Mitsubishi. Havneaggregat er av samme merke. FOTO VESTVÆRFTET.
En av to hjelpemotorer av merket Mitsubishi. Havneaggregat er av samme merke. FOTO VESTVÆRFTET.

Flott innredning

På dekk har Thyborøn Skibs og Motor sattsitt preg. De har blant annet levert to trålvinsjer, hver med kapasitet på 850 favner24 mm. wire, og hver med trekkraft på 21tonn. Det er også to doble mellomlinevinsjer hver med trekkraft på femten tonn, tonettromler hver med trekkraft på 10 tonnog en TMP 900 K Marine lossekrane.

Styremaskinen er av type Scan SteeringMT1600 levert av AS Scan. Elektroniskutstyr for fiskeleting og navigering erlevert og installert av Vest-EL, som ogsåhar foretatt all elektrisk installasjon ombord.

Pakkestasjon har tilgang til is fra to ismaskiner som produserer opptil seks tonn is i døgnet. FOTO VESTVÆRFTET.
Pakkestasjon har tilgang til is fra to ismaskiner som produserer opptil seks tonn is i døgnet. FOTO VESTVÆRFTET.

Innredning er i sin helhet utført avVestværftet. Ifølge skippere og mannskap er det gjort et fint arbeid som hargitt dem en flott arbeidsplass. Båten denå skifter ut er 29 år gammel og har hattsamme navn. Den hadde største lengde24 meter og bredde 7 meter. Nå har deen båt som er en tredjedel lengre og noebredere. Det føles på plassen og komforten om bord.

Ella, et skip som Vestverftet har designet og levert skroget til skal leveres fra det irske verftet Malooney Boats til irske eiere tidlig juni. FOTO MALOONEY BOATS.
Ella, et skip som Vestverftet har designet og levert skroget til skal leveres fra det irske verftet Malooney Boats til irske eiere tidlig juni. FOTO MALOONEY BOATS.

Vestværftet tar del i fornying

På de britiske øyer, har det de siste åreneforegått en omfattende fornying av fiskeflåten. Ikke bare er mange store pelagiskefartøy skiftet ut, men også mange nyemindre trålere og garnbåter har blittbygget. En rekke av disse er bygget avVestværftet. Verftet har også designet oglevert skrogene til flere fartøy som så erutstyrt ved blant annet Mooney Boats iKillybergs i Irland. Dette verftet skal omfå uker overlevere nybygget «Ella». Ogsådette har Ove Kristensen og hans driftigeteam ved Vestverftet designet og levertskroget til.

Fartøyet har et uvanlig stort tråldekk. FOTO VESTVÆRFTET.
Fartøyet har et uvanlig stort tråldekk.
FOTO VESTVÆRFTET.