Etter mange år om bord i langt trangere båter, har de to danske brødrene Morten og René Olsen fra Thorup Strand litt nord for Hanstholm fått overlevert nybygget August fra Jobi Værft i Strandby.

Den nye garnbåten er 16,95 meter lang, 6,5 meter bred og har en pris på nesten nøyaktig en million danske kroner per lengdemeter. Det vi i norske kroner si cirka 23 millioner. Brødrene tok over nybygget i en tid mens det lå tunge skyer over dansk fiskeri. Brexit og manglende avtale mellom EU og Norge hadde begrenset mange danske fartøyer sine fiskemuligheter.

August ved kai ved Jobi Værft i Strandby.

– På denne båten er arbeidsforholdene betydelig bedre enn på den vi kommer fra, og komforten er mye større. Det er en av grunnene til at vi valgte å investere i ny båt nå. Denne skal vi kunne ha så lenge som vi er i fiskeryrket, sier René, som er 38 år og to år yngre enn broren.

Store skjermer er ikke lengre bare forbeholdt de virkelig store fartøyene.

Fisker nært kysten

I motsetning til mange andre fiskefartøyer, kunne nybygget August operere uhindret av konsekvensene av Brexit og manglende fiskeriavtale mellom Norge og EU. Men for brødrene var det bekymringsfullt å se store fiskefartøyer ligge i havn, fordi mange fiskebanker var stengt for de danskebåtene.

Herfra er det god oversikt over akterdekket, noe som gir god sikkerhet når det fiskes med snurrevad.

René og Morten forklarer at de, og mannskapet på tre, fisker nært land. Det betyr primært langs kysten av Jylland og i Skagerrak, hvor det er fri tilgang – så lenge en har de nødvendige kvoter. Men mangel på adgang til fiskeområder gjorde at mange danske fartøyer søkte til de samme fiskeområdene som August skulle fiske.

Den kombinerte byssen og messen fungerer også som dagrom.

Første nybygg

Det er første gang de to får oppleve gleden ved å fiske med en splitter nyt båt. En båt utstyrt med ny teknologi og hvor det er lagt til rette for både komfort og økt sikkerhet for mannskapet.

– Dette er noe jeg virkelig har gledet meg til, sier René Olsen, som sier at de nesten hver dag siden midten av desember har han tatt turen fra Thorup Strand til Strandby for å delta i mangfoldet av beslutninger av større eller mindre betydning.

Før fisken går ned i rommet sløyes og vaskes den i fabrikken som Jobi Værft har bygget.

– Selv har jeg vært veldig involvert i designarbeidet. Det at vi skal kunne fiske med både snurrevad og garn, og bytte mellom disse uten å gå til land, betyr at vi må ha to ulike utstyr med oss. Det krevde nøye planlegging av design slik at vi fikk plass til begge deler, forklarer den erfarne fiskeren. Han har også vært bevisst ved valg av fiskeredskap. Både garn og snurrevad er skånsomme mot havbunnen.

Alt av tromler og vinsjer er produsert av Kynde og Toft i Thyborøn.

Kvalitet og bærekraft

For ikke bare å kunne levere bærekraftige produkter, men også fisk av svært høy kvalitet, skal August være maksimalt to døgn på fiske før fangsten leveres til auksjon. Ferskheten er viktig for å få god pris på auksjonen. Fiskeslagene det blant annet skal fiskes etter er torsk, rødspette, lysing, hyse og sandflyndre.

Jobi Verft har bygget fabrikken ombord. Det er lagt til rette for at kassene med fisk ikke skal måtte løftes mer enn helt nødvendig.

August er designet av ShipCon i samarbeid med brødrene. Fremdrift sørger en Scania DI16 080M for, mens et SISU GAS 3-07 generatoranlegg sørger for strøm om bord. Propellanlegg er en Hundested propell med diameter på 1900 millimeter, koblet til et reduksjonsgir med utveksling på 6,44:1 og kraftuttak. Dette og baugpropell er også levert av Hundested.

Flotte doble lugarer gir brødrene en komfort de ikke har hatt på tidligere fartøy.

Som svært mange danske nybygg i denne størrelse er det AS SCAN som har levert styremaskin med dobbel pumpe, samt ror-kontrollsystem, motorstartere og alarmsystem. Tromler, vinsjer og hydraulisk system er levert av Kynde og Toft, men installert av verftet. Verftet har også bygget mottakssystem for fangst og fabrikken, mens garnhaler er levert av Net Op. Transportbånd i fabrikken er levert av KM Fish Machinery. Furuno har levert radar, GPS-kompass, GPS, og strømlogg, mens Simrad har levert autopilot og Koden et FC-2 Ekkolodd.

Selv om båten bare er 17 meter lang, er det god plass i maskinrommet. Hovedmotor er en Scania, mens hjelpemotor er av merket Sisu.