MS Stormhav er for lengst overlevert fra Stadyard på Raudeberg, og nybygget er allerede godt i gang med fisket når denne utgaven av Kystmagasinet når sine lesere. Det er Seacon som har designet det kombinerte garn- og linefartøyet, som har hjemmehavn i Sørvær i Finnmark. Rederne, Håkon Inge Mjånes og Jon-Atle Bjørnø, er opprinnelig fra Bremanger i Vestland fylke.

Stormhav er Stadyards bygg nummer 43. Det knapt 28 meter lange fiskefartøyet skulle opprinnelig vært overlevert i oktober 2019. Men omfattende problemer ved skrogverftet i Polen og etterpå koronaforsinkelse ved verftet på Raudeberg, førte til store forsinkelser og ferdigstillelse først i mai i år. Gamlebåten til rederne ble solgt i mars i fjor med driftsavtale frem til november. Dermed er det klart at de store forsinkelsene har ført til tapte fiskeinntekter og milliontap for rederne.

MS Stormhav er et godt utrustet og fleksibelt fiskefartøy.

Svært funksjonelt

Men sett bort fra forsinkelsene har ferdige Stormhav blitt et flott og svært funksjonelt fartøy, og den råeste 28-metringen som noen gang er bygget, i følge en uttalelse fra en av rederne, Håkon Inge Mjånes, til Fiskeribladet en stund før overlevering. Så er da dette et fiskebåtprosjekt som Seacon i lengre tid har jobbet med, i nært samarbeidet med rederiet Stormhav i et omfattende forprosjekt, med mål om å utvikle et optimalt fartøy som skulle være tilpasset den driften rederiet har planlagt.

Glimt fra den flotte broen og styreposisjonen.

Dette har gitt et sluttresultat rederne er godt fornøyd med. MS Stormhav har modellbetegnelsen SC28LG og er opprinnelig basert på skroget til SC90 serien, som representerer en ny generasjon i denne fartøygruppen. Denne generasjonen fiskefartøy er optimalisert med hensyn til regelverk og konstruert med stort fokus på design, komfort for mannskapet, miljø og fangstkvalitet innenfor nøkterne økonomiske rammer. Serien fra Seacon er modellert i 3D format, som er en stor fordel når mange funksjoner skal planlegges på begrenset areal. Det er også gjennomført modellforsøk av skroget for å finne den mest ideelle skrogformen for båter under 500 bruttotonn.

Hovedmotoren består av en Yanmar 6EY17W på 749 kW ved 1350 omdreininger.

Magasin for 48.000 kroker

Nybygget skal drive tradisjonelt lineog garnfiske etter hvitfisk. Stormhav har store garnbinger for et tilstrekkelig antall garn og plass for 48.000 kroker på magasinene for et effektivt linefiske. Med stor fleksibilitet, plass for å kunne ta med både garn og linebruk på fiskefeltet, og mulighet for raskt skifte mellom redskapene, gjør at rederiet kan tilpasse driften til det fiskeriet og den arten som til enhver tid er viktigst og mest etterspurt i markedet.

Stormhav er utstyrt for linefiske og har magasin for i alt 48.000 kroker.

Stormhav er utrustet med et kombinert kjøleog fryserom på totalt 206 kubikk, hvor det i tillegg til frysing, er planlagt for ising i kar/kasser. På hoveddekket blir det en egen avdeling for behandling av hvitfisk. Det 28 meter lange fartøyet har største bredde på hele 9,5 meter, som gjør sitt til at det er godt med plass om bord. Det gjelder ikke minst for mannskapet. Innredningen er arrangert for 14 personer. Her finnes enmannslugarer med egne rom for dusj/toalett og en romslig salong med egen spiseavdeling.

Omkledningsrom for mannskapet.

Hovedmotor på 749 kW

Hovedmotoren i Stormhav består av en Yanmar 6EY17W på 749 kW ved 1350 omdreininger, levert av Verlo. I tillegg finnes to hjelpemotorer, en John Deere 4045TFW50 på 71 kW ved 1800 omdreininger og en Scania DI13075M på 426 kW ved 1800 omdreininger, begge levert av Norgva Motorfabrikk. Finnøy Gir & Propeller har levert akselgenerator, propell og gir, PHM Norway styremaskin og Sleipner Motor to thrustere. Smart Automasjon har stått for IAS Alarm og overvåkingssystem mens en av dekkskranene kommer fra MacGregor og den andre fra Damgaard Fishing.

Kontrollrommet.

Det er i det store og hele mange kjente leverandører til det meste av utstyret om bord. Sotra Ancor & Chain har levert anker og kjetting, MB Hydraulikk ankervinsj, Verlo pumper, Zimmer lensevannseparator og Atlas Copo Kompressorteknikk arbeidsluftkompressorer. Når det gjelder fiskebehandling så har MMC First Process levert fryseri og RSW-kjøler mens Westmek har stått for fabrikken. Sløyemaskinene kommer fra Havfront, lineanlegget fra Fiskevegn mens Mustad Autoline har levert egnemaskin. Net-Op har stått for garnhaler og garngreier og Smådal for skinnesystem til garngreier. Maritime Montering er ansvarlig for innredning, isolering og møbler mens Ulvesund Elektro har hatt stått for elektroinstallasjonen. Elektronikken er levert av Ocean Electronics

Ikke noe å si på fasilitetene i salong og messe.

Det er i tillegg en rekke leverandører av annet utstyr, som blant all maling fra Westing, utvendige dører fra Libra Plast og vinduer fra Bohamet. Ventilasjonsanlegget kommer fra Isovent og proviant/kjøl fra Stadservice. Fjordpipe har stått for all rørmontering mens byggefinansiering er gitt av Sparebanken Sogn og Fjordane. Bud og Hustad Forsikring har vært ansvarlige for byggerisikoforsikingen. Andre kjente leverandører til dette nybygget er blant annet Luminell, Dimo, Gurskøy og Sentronik.

Ikke noe å si på fasilitetene i salong og messe.