Det nederlandske verftet Padmos Shipyards i Stellendam har overlevert tråleren og snurrevadbåten Hendrika Jocoba til Klags Van den Berg, som er både reder og skipper.

Båten er dobbeltrigget, er 25 meter lang og 8,5 meter bred. For rederen betyr nybygget at han får et fartøy med lavere driftsutgifter, en sikrere arbeidsplass, siden lite arbeid foregår på åpent dekk, og en effektiv fabrikk som letter arbeidet om bord.

Nybygget erstatter en førti meter lang bomtråler bygget i 1982 og ombygget i 2002 og 2009. Selv om det nye fartøyet er femten meter kortere, vil det ha samme fiskekapasitet. Nye Hendrika Jacoba har fått mye oppmerksomhet i fiskerikretser for elektronikken om bord. Nederlandske De Boer Marine har levert en komplett elektronikkpakke for navigasjon, fiskeleiting, kommunikasjonog CCTV ombord, samt storskjermene i styrhuset. Det er lagt vekt på å gjøre alt brukervennlig og lett å betjene.

Fartøyet er det tredje verftet har bygget av denne fartøytype og størrelse. Et fjerde fartøy, Madeleine er under bygging for en fransk reder. Markedssjef i De Boer Marine, Lennard Baarssen opplyser i en epost til Kystmagasinet at de også skal levere tilsvarende elektronikkpakker til to fiskefartøy som er under bygging i Belgia.