Covid-19 har skapt problemer på mange måter. Da Thyborøn Skibs & Motor på forsommeren leverte den kombinerte tråleren og snurrevadbåten Nanna Cecilie, måtte dåpen utsettes. Nå er det håpet at dåpen kan finne sted mellom høstens stormer.

Nanna Cecilie kastet loss og forlot verftet i Thyborøn for tilnærmet fem uker med uavbrutt fiske. Til Dansk Fiskeritidende kunne skipper og medeier Hans Jørgen Jensen fortelle at fisket gikk uten noen større problemer som hemmet fisket.

– Fartøyet var først på havet i tre dager. Deretter seilte vi hjem og fikk fikset på noen småting. Siden har vi fisket uten noen problemer, forteller skipperen. Fartøyet er designet av Vestværftet i Hvide Sande, som også har levert skroget. Thyborøn Skibs & Motor har hatt hovedentreprise på å utstyre fartøyet.

Det er en smekker båt, med typisk Vestværftet-design, Thyborøm Skibs & Motor har levert. Nanna Cecilie er rigget for effektivt og raskt å kunne skifte mellom trål og snurrevad.

Spesiell opplevelse

For eierne, Hans Jørgen Jensen og Jens Peter Langer, var det en litt spesiell opplevelse å gå rett i fiske uten mulighet til å få feiret overleveringen av nybygget. Men smittevern la hindringer. Både de mange gjestene som skulle vært til stede, og mannskapet som skulle drifte fartøyet midt i pandemien, måtte beskyttes. Derfor bar det på fiske uten knusing av champagneflaske.

Flere tromler på akterdekket gir rikelig med plass til trålog snurrevadutstyr. Alle nettromler, vinsjer, dekkskrane og hydraulisk opplegg er levert av Thyborøn Skibsog Motor.

Skal fiske 250 døgn i årlig

Nanna Cecilie skal etter planen være i aktivt fiske rundt 250 døgn årlig. Siden det bare er Hans som er skipper blant eierne, har de skaffet seg en ekstra skipper. Å fiske med et fartøy som Nanna Cecilie er hardt arbeid med lite søvn når en fisker. Da blir det tøft om en skal stå om bord hele 250 døgn.

Fartøyet er rigget for både trål og snurrevad. Det skal etter planen fiskes med snurrevad i sommerhalvåret og med trål om vinteren. Til den danske avisen opplyses det at det primært skal fiskes torsk, lysing, hyse og sei som skal leveres iset i kasser. Mye av fisket vil foregå i norsk del av Nordsjøen. Det er også kjøpt kvoter til i Skagerak og Østersjøen.

Nanna Cecilie har et stort, flott og godt utstyrt styrhus.

Flere turer til Shetland

Siden fartøyet kastet loss fra verftet, har det hatt flere turer til Shetland. Nettstedet dansk Fiskerforum fikk opplyst at Nanna Cecilie i august har fisket i nære farvann utenfor Thyborøn. Fangsten har bestått av mye flatfisk, knurr og en del blekksprut. På denne måten har de lykkes i å strekke kvotene i fiskeriet lengre nord. I nord har prisene i senere tid vært lave, og da er det greit å spare diesel ved å fiske i nære områder.

Fremdrift og strømforsyning besørges av to motorer av merket Caterpillar for. Hovedmotor har ytelse på 1015 hestekrefter mens hjelpemotoren kan produsere 150 kW.

Selv om mye av fartøyets fiske vil foregå i norske farvann, er det planen å levere i Danmark, og helst i hjemmehavnen Thyborøn. Når de har fisket ved Shetland har fangsten blitt levert på Karmøy, og så er det tatt fangst i Nordsjøen som så er levert i Danmark. Planen er å seile med et mannskap på fem pluss lærling om sommeren, og fire mann pluss lærling om vinteren.

Nå venter rederne spent på hva som skjer med kvotesituasjonen og Brexitforhandlingene. De håper på å kunne fortsette å fiske perioder i britisk del av Nordsjøen. Usikkerheten rundt konsekvensene av Brexit er en av årsakene til at de har kjøpt kvoter i andre farvann.

Eierne har uttrykt at de er svært tilfredse med fabrikken som er levert av Intech International A/S

Komplett dekkspakke fra Thyborøn

Nanna Cecilie har største lengde på 28 meter og bredde på åtte meter. Hovedmotor er en Caterpillar 3508C med turbolader. Den yter 1015 hestekrefter ved 1600 o/min. En Caterpillar C 7,1 med ytelse på 150 kW, sørger for strømforsyning. Hovedmotor er koblet til et Hundested CPGD120 reduksjonsgir med utveksling 11,93:1. På giret er det også to kraftuttak. Propellen, med diameter på 2780 millimeter i dyse, er også levert av Hundested Propeller. Det samme er baugpropell med ytelse på 160 Hk. Styremaskin er levert av AS:SCAN.

Om bord finnes en stor og romslig bysse, nærmest utformet som et moderne kjøkken.

Thyborøn Skibs & Motor har levert en komplett pakke hydrauliske vinsjer og tromler. Det er blant annet levert to splitt-nettromler, en enkel nettrommel og en trommel for lagring av en not eller trål. Fartøyet vil med andre ord kunne være rigget for rask omlegging til ulike fiskerier. I pakken inngår også komputersystem for kontroll av tråltromler og vinsjer. I tillegg har Thyborøn Skibs & Motor levert TMP 900 L dekkskrane.

Båten har ismaskin og lasteromkapasitet på 1250 kasser. En egen fabrikk for sløying av fisken er levert av Intech International A/S. Ifølge Jens Peter er fabrikken så god og velfungerende «at alle burde ha denne type Intec fiskefabrikk om bord».

Messe og dagrom er i ett med god plass til mannskapet, som på det meste teller seks personer.

På vei til Shetland

Når dette skrives i slutten av september, er Nanna Cecilie vest av Bergen på vei inn i britisk sektor for igjen å satse på godt fiske øst av Shetland. Med nøter og snurrevad om bord, for øvrig levert av Egersund Trål og DK Trawl A/S, kan fartøyet tilpasse seg ulikt fiske på turen. Det er planen å få arrangert dåp mellom høststormene.