Hummerbestanden er på et historisk lavmål og Fiskeridirektoratet har derfor invitert flere norske kommuner til å opprette nye bevaringsområder for hummer.


( 20.03.2015 )

For en tid tilbake møtte flere kommuner og interesseorganisasjoner eksperter fra Havforskningsinstituttet, for å lære mer om hummer og om prosessen med å få et bevaringsområde til sin kommune.

Fiskeridirektoratet inviterte i 2014 kommuner til et samarbeid for å etablere flere bevaringsområder for hummer.  Etter at invitasjon ble sendt ut, har Havforskningsinstituttet blitt kontaktet av en rekke kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner for å få faglige råd. Som en konsekvens av dette ble det arrangert et orienteringsmøte ved Forskningsstasjonen Flødevigen.

 

Flere kommuner langs Skagerrak er inne i en prosess der en slik etablering er under vurdering. Blant annet er Kragerø, Lillesand og Nesodden på forskjellige stadier i denne prosessen, og alle var til stede på møtet for å få råd om veien videre. Fiskeridirektoratet informerte og svarte på spørsmål om prosessen, mens Havforskningsinstituttet gav mer forskningsmessige råd om virkning og plassering av fremtidige bevaringsområder.

 

På møtet ble de fremmøtte informert om den siste forskningen som finnes om norske bevaringsområder. En vitenskapelig publikasjon som kom ut i 2013 trekker sammen siste års erfaringer med eksisterende bevaringsområder for hummer og konkluderer med at reservatene fungerer som de var tiltenkt. Hummer inne i bevaringsområdene blir både flere og større. Denne publikasjonen vant for øvrig prisen for beste publikasjon i Havforskningsinstituttets interne konkurranse i fjor. I kombinasjon av flere andre vitenskapelige arbeider på hummer de siste årene, er Havforskningsinstituttet nå i stand til å gi gode faglige råd vedrørende etablering av bevaringsområder for hummer.