DEL

EU sender en større delegasjon med inspektører til Vietnam for å sjekke forholdene ved et tretti nye foredlingsbedrifter som har søkt om godkjenning for eksport av sjømatprodukter til EU. Det fines allerede 301 vietnamesiske bedrifter som har fått slik godkjenning. De aller fleste produserer enten oppdrettsreker eller pangasius.


( 07.04.2009 )

[raw]

Det er i følge nettstedet FIS.com fjerde gang EU-inspektører besøker Vietnam. Gruppen består av to inspektører fra EU-kommisjonens Food and Veterinary Office og tre inspektører fra mattilsynene eller tilsvarende organer i tre av EUs medlemstater.

 

Besøket skjer etter at Vietnam i desember presenterte en liste over bedrifter de ønsket å få godkjent. En EU-godkjenning åpner I praksis opp for eksport til en lang rekke land utenfor EU. Disse landene aksepterer EUs godkjenning som dokumentasjon på at bedriftene holder tilfredsstillende standard med hensyn til hygiene og matvaresikkerhet.

 

En representant for vietnamesisk fiskerinæring påpeker også at EU blir sett på som et svært verdifullt marked. Mens eksportører av pangasius oppnår under to amerikanske dollar per kilo i det amerikanske markedet, er prisen en til to dollar høyere i EU-markedet.

 

At flere vil eksportere til Europa kan bety økt konkurranse om europeiske kunder. Faller prisen på frossen pangasius ytterligere kan det forsterke prisfallet som allerede skaper store problemer for norsk torskefiske.

 

Ifølge det Vietnamesiske landbruksdepartementet ender hele 25 prosent av Vietnams sjømateksport i EU. I fjor importerte 26 av EU sine 27 medlemsland 350.000 tonn sjømat til en verdi av over en milliard amerikanske dollar fra Vietnam.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.