Utstillere og besøkende blir mer og mer fornøyde med Aqua Nor, og flere enn før sier de skal tilbake neste gang. Ombyggingen av Trondheim Spektrum fører heldigvis til økt kapasitet på fremtidige messer.


( 27.11.2015 )

I 2017 settes det opp en stor midlertidig hall, og før Aqua Nor 2019 er en enda større permanent hall på plass. Årets utstillere har «i stor grad, og i større grad enn tidligere år, til hensikt å delta på neste Aqua Nor», konkluderer kundeundersøkelsen som ble utført blant utstillere og besøkende etter Aqua Nor 2015. Direktør Ola Eriksen i Aqua Nor er dermed glad for kapasitetsøkningen som er planlagt før Aqua Nor 2017.

AquaNor_OlaEriksen

Direktør Ola Eriksen i Aqua Nor er dermed glad for kapasitetsøkningen som er planlagt.

Dobler arealet som skal rives

-Vi ser at noen av respondentene i undersøkelsen er nysgjerrige på hva utbyggingen av Trondheim Spektrum vil bety for Aqua Nor 2017. Messen går som vanlig, men med økt kapasitet. Rivningen av A-, B-, og C-hallen, og den påfølgende byggingen av nesten tre ganger så stor permanent hall, betyr at vi i mellomtiden setter opp en stor midlertidig plasthall til Aqua Nor 2017. Den vil være over dobbelt så stor som arealet vi mister under rivningen, forteller Eriksen.

Aqua Nor 2015 var første gang noen sinne at arrangøren hadde venteliste for utstillere. I 2017 og fremover vil man også få plass til å ta i mot alle de som sto på venteliste under årets messe, forteller Eriksen.

Aqua Nor

Aqua Nor vokser jevnt og trutt, og nå også arealmessig de neste årene. Arkivfoto: Edmund Mongstad.

Relevante deltagere skaper vekst

Eriksen tror kvaliteten og mangfoldet blant utstillerne er hovedgrunnen til både besøksrekorden under Aqua Nor 2015 og den økte tilfredsheten blant både utstillere og besøkende.

-Vi er selvfølgelig svært fornøyde med det voksende antallet utstillere og besøkende, men kvaliteten er enda viktigere. Og vi ser at deltagerne mener at det er de riktige personene som deltar på Aqua Nor, sier direktøren. Han legger til at det er viktig at deltagerne ved forrige messe er fornøyde og positive.. Nå er derimot Aqua Nor 2015 historie og alles øyne rettes fremover mot 2017.

Avdekker forbedringsområder

Eriksen er også svært opptatt av forbedringsområdene analysen peker på.

-Vi er svært takknemlige for at så mange tar seg tid til å gi oss tilbakemeldinger. Hva vi tror er viktig og bra, og det utstillerne og besøkende mener er viktig og bra, kan være to forskjellige ting. Resultatene av kundeundersøkelsen forteller oss hva vi må forbedre og fokusere på i tiden inn mot neste messe. Deltagerne skal ha en like flott – eller flottere – opplevelse hver gang de er her, sier Eriksen.