Flekkerøybåtene Glomfjord og Hunter har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å drive partråling etter sei, hyse og lysing sør for 62 grader nord.

Begge fartøyene har rekekvote, og Glomfjord brukes i perioden mai til juni til forsøksfiske etter raudåte for Calanus AS. Glomfjord har ifølge direktoratet, før de begynner med partråling, fisket 325 tonn sei, mens Hunter har fisket 240 tonn sei.

Dette blir det tredje paret som satser på partråling etter sei. Fra før har Aust-Agdertrålerne Kjelsvik og Rays Starlight og de to Sogn og Fjordane trålerne Ringbas og Victoria May satset på partråling.

– Selv om vi allerede har fisket en del av seikvoten, satser vi på å rigge oss til for fritt fiske i høst, sier Carl Aamodt, som eier av Glomfjord og Hunter, til Kystmagasinet på telefon fra Peterhead hvor de blir rigget for fisket.