Flere enn norske krabbebåten Solnes har mistet over 400 teiner utenfor Danmark har fått teinelenker rasert. En annen fisker har også mistet flere hundre teiner. Han navngir hensynsløse nederlandske bomtrålere og snurrevadbåter som ansvarlige. Fisker Jens Frederichen som fisker krabbe med den danske båten Ingrid Frich i samme område som norske Solnes fisker, har klaget […]


( 18.12.2017 )

Flere enn norske krabbebåten Solnes har mistet over 400 teiner utenfor Danmark har fått teinelenker rasert. En annen fisker har også mistet flere hundre teiner. Han navngir hensynsløse nederlandske bomtrålere og snurrevadbåter som ansvarlige.

Fisker Jens Frederichen som fisker krabbe med den danske båten Ingrid Frich i samme område som norske Solnes fisker, har klaget både til dansk politi og fiskerioppsyn på de to nederlandske fartøyene, Marie-Jose og Tunis van Luut sin hensynsløse opptreden. Så langt uten at det har gitt noe resultat.

Til det danske nettstedet www.fiskerforum.dk forteller Jens om da han den 22. august fisket med fartøyet Ellie Kristiania rundt 37 sjømil sørvest av Hvide Sande. Han røktet da tre lenker med 75 teiner i hver. Disse lå på et steinet område kjent som «Gal-Hold» og markert med både lys og radarreflektorer.

Ute på havet hadde han en samtale på VHF med to nederlandske bomtrålere, Hanny og Janssien, som fikk opplyst hvor teinelenkene var satt. De opplyste at siden de sto på steinet område var det ingen fare for brukskollisjon. Denne informasjonen ble også gitt videre til bomtråleren Maire-Jose.

Les også:
Dansk satsning på taskekrabbe

Ifølge nettstedet skulle teiene røktes søndag 27. august. Men lenkene var forsvunnet. En sjekk av AIS-sporene til aktuelle nederlandske trålere viste at Marie-Jose hadde gått tvers over lenkene og spredt 225 teiner ut over et stort område.

Da Jens kontaktet skipper Walter de Boer om bord på fartøyet, bekreftet han at de hadde fått om bord et større antall teiner. Han anga også posisjonen hvor teinene som kom om bord ble dumpet på havet etterpå. Senere endret Walter de Boer forklaringen, og hevdet at han gjennom 40 års fiske aldri hadde seilt over noen fiskebruk, – og ikke en eneste teine hadde blitt tatt om bord i båten.

Les også:
Trålere forsvant med 400 krabbeteiner

En tilsvarende situasjon opplevde Jens i en måneds tid senere. Den 26. september hadde han satt ut teinelenker med til sammen 700 teiner 47 sjømil vest av Hvide Sande. På kvelden oppdaget han den nederlandske snurrevadbåten Tunis van Luut med kurs for området hvor teinene sto. Han forsøkte å kalle båten opp på VHF uten å lykkes. Han forsøkte så å få kontakt ved å signalisere med en lyskaster. Fartøyet ignorerte signalene. Det resulterte i at 166 teiner gikk tapt.

Det er for tiden et svært anstrengt forhold mellom danske fiskere og en del nederlandske og belgiske fiskefartøyer. I første rekke gjelder dette bomtrålere som fisker i områder som Det gule rev, hvor fiske med trål er forbudt. De beskyldes også for å gå inn i Skagerrak hvor de har noen små kvoter, for så å rapportere fisken for tatt i Nordsjøen.

Til sammen har Sigmund og Svein Arne Lunde fra Mandal som fisker krabbe med båten Solnes og Jens Frederichen som fisker med to båter, Ingrid Frich og Ellie Kristiania mistet teiner, tau, dregger og annet utstyr med verdi godt over en halv million kroner.

Sigmund Lunde ønsker ikke å peke på noe bestemt fartøy som ansvarlig for brukskollisjonene. Jens Frederichen sitter derimot på klare indikasjoner og innrømmelser som viser hvem som kjørte over hans teinelenker.