Årets tobisfiske ble en suksess for de 27 trålerne med tobiskvote. Sammenlignet med i fjor, økte fangsten fra 69.531 tonn til hele 124.786 tonn. Samtidig gjorde en økning i tobisprisen fra 2,26 kr/kg til 2,99 kr/kg at fangstverdien mer enn doblet seg fra 157 millioner kroner til 373 millioner kroner.

En må helt tilbake til 2002 for å finne et like høyt fangstkvantum. Verdien er den høyeste noensinne. Det har resultert i et svært lønnsomt tobisfiske for det enkelte fartøy. Om en legger gjennomsnittlig pris til grunn, leverte hvert av fartøyene Bømmelbas, Vea, Harvest og Havglans alle tobis verdt i overkant av 20 millioner kroner. Ytterligere ni fartøy har levert fangster verdt mellom 15 og 20 millioner kroner, og sju fartøy hadde fangstverdi mellom 10 og 15 millioner kroner.

Levert kvantum og estimert fangstverdi

Fartøy Tonn Verdi
Bømmelbas 6 843 20 461
Vea 6 742 20 159
Havglans 6 725 20 108
Harvest 6 724 20 105
*Odd Lundberg 6 580 19 674
Herøyfjord 6 520 19 495
Nordsjøbas 6 510 19 465
Magnarson 6 498 19 429
Vikingbank 6 063 18 128
Lønningen 5 630 16 834
*Cetus 5 470 16 355
Trygvason 5 365 16 041
Havsnurp 5 029 15 037
*Ligrunn 4 540 13 575
Sille Marie 4 471 13 368
Lønnøy 4 470 13 365
Gollenes 4 427 13 237
Liafjord 4 413 13 195
Krossfjord 4 349 13 004
Håflu 3 550 10 615
Morten Einar 3 496 10 453
Fiskebank 2 713 8 112
Mostein 2 707 8 094
Dyrnesvåg 1 955 5 845
Piraja 1 012 3 026
Hellevig 1 925 2 766
Krossøy 888 2 655
Totalt 124 786 373 219

Kilde: Fiskeridirektoratet/Norges Sildesalgslag *Fangst for disse fartøyene er basert på Norges Sildesalgslag sin innmeldingsjournal.