Tall fra Fiskeridirektoratet viser at antall fartøyer som leverer fisk tatt i Lofoten har økt de siste årene.

En topp ble nådd i 2003 da hele 2011 ulike fartøyer meldte inn fangst under Lofotfisket. Deretter gikk antall deltakende fartøyer nedover til en bunn i 2010, da bare 1327 fartøyer fant det interessant å delta.

Siden 2010 har antallet økt jevnt, og lå både i 2012, 2014 og 2015 rett under 1600 fartøyer. Årsaken er nok en kombinasjon av økte kvoter og prisutvikling. Kystmagasinet har ikke tallene for 2016, men det er ikke noe som tyder på noen store endringer fra 2015. Gode priser på torsk kombinert med stor kvote burde tilsi at det var en økning i antall fartøyer fra 2015 til i år.