Sørlandsflåten er i fornying. Rettigheter til kystreketrål og begrenset Nordsjøtrål kan gi driftsgrunnlag for et moderne fartøy, om en klarer å kjøpe noen strukturkvoter. Lastet med totalt 3,2 faktorer for kystreketrål sør og avgrenset nordsjøtrål faktor 0,5, skal Martin Andås drifte Sørlandets nyeste tråler, Sjøvik, tilnærmet året rundt

Nybygget, som har største lengde på 28 meter og bredde på 8,4 meter, ble døpt på Flekkerøy utenfor Kristiansand i januar. Av 26 fartøyer over 15 meter registrert i Agderfylkene, er det bare sju som er bygget etter 2000. Tråleren Piraja, som er bygget i 1983, fikk for noen år siden skiftet ut hele skroget, og etter det hovedmotor, så med litt godvilje kan også dette fartøyet kalles for «nytt».

I mai i fjorkjøpte sørlendingen Bjørn Kjellby den nesten helt nye 32 meter lange tråleren Stefanie av den danske rederen Henning Kjeldsen. I november tok tråleren fyrog forliste utenfor Haugesund. Et stort tilbakeslag for fornyingen av den sørlandske trålerfl åten, som lever av tråle reker og hvitfisk.

Sjøvik møtte problemer i byggeprosessen. Riga Shipyard, hvor skroget ble bygget, fikk finansielle problemer og skroget måtte flyttes til et polsk verft. Det forsinket byggeprosessen med i overkant av et halvt år.

50-millioners prosjekt

Martin Andås, som er skipper og reder, var i utgangspunktet i tvil om han skulle fortsette med «gamle» Sjøvik eller bygge nytt. Under fiskerimessen Nor-Fishing i 2015 fikk han kontakt med daglig leder Tage Hansen i Thyborøn Skibs og Motor A/S med tanke på nybygg. Men å bygge båt krever penger. Prislappen på Sjøvik er cirka 50 millioner kroner, og slike sumer hadde han ikke.

I løpet av Nor-Fishing fikk han en samtale med en dame som arbeidet i Innovasjon Norge. Sittende på en benk fikk han forklart at han hadde behov for penger om han skulle bygge nytt, noe han ønsket, ikke minst for å kunne være med på å få flere unge til å se at det er mulig å satse på fiskeri. Prosessen var dermed i gang.

Samtalen var begynnelsen på forhandlinger som gjorde at kontrakt ble inngått med Thyborøn Skibs og Motor om å bygge et nytt fartøy, designet av Vestværftet i Hvide Sande. I tillegg til Innovasjon Norge har Spareskillingsbanken i Kristiansand vært med på å finansiere nybygget.

– Jeg regner med å drifte fartøyet mer eller mindre kontinuerlig hele året. I 2019 har jeg en kvote på 150 tonn sei og 64 tonn reker i kvartalet. I tillegg kommer annen fangst, forteller Martin til Kystmagasinet.

Familiens fiskerieventyr

Et eventyr har ofte en prinsesse, og i fiskerieventyret om reketråleren Sjøvik, som ble døpt på Flekkerøy i januar, var prinsessens navn Tomalie Ingine Andås, datter til Martin. Hun fortalte kort om rederiet Flekkerøyfisk AS sin historie:

– Navnet Sjøvik stammer fra fiskebåten min oldefar, Thomas Ingebret og hans brødre; Bjarne og Jacob, som de kjøpte i 1949. De kalte båten sin opp etter plassen de bodde, Sjøvik, på Hustofta. Moren til de tre brødrene het Tomalie Ingine, og det er hun er jeg er oppkalt etter.

Gamle Bjarne på 98 år holder seg fortsatt daglig oppdatert på hvordan fangsten er for Sjøvik, og om den danske krona har vært dyr eller billig i byggeperioden. Han har allerede vært om bord i den nye båten, og synes nok det har skjedd en stor utvikling på 70 år.

Pappa startet å fiske i Skudeviga da han var 15. Så traff han mamma og de ble nødt til å gifte seg, siden pappa allerede hadde kjøpt fiskebåt sammen med onkel Thor Gunnar og bestefar Trygve. De fisket sammen i ti år og hadde tre båter, som alle het Sjøvik.

I 2007 bestemte de seg for å selge, og alle gikk hvert til sitt. Men etter et par år var de i gang igjen med hver sin båt. Onkel Thor Gunnar med Monsun (sammen med onkel Thomas og Severin) og pappa med Sjøvik. Alle pappas båter har hatt navnet Sjøvik, kunne Tomalie fortelle før hun fikk knust champagnefl asken mot skutesiden i første forsøk.

Typisk Vestværftet-design

Sjøvik er typisk for fartøyer designet av Vestværftet, et design som etter hvert dominerer i Nordsjøen blant fartøy fra 15 til 40 meter. Båtene har vist seg svært sjødyktige, og som mange fiskerne som var om bord i forbindelse med dåpen sa; – Virkelig flott arbeid!

Etter at skroget kom fra Polen er det utstyrt ved Thyborøn Skibs og Motor A/S, som også har hatt hovedentreprisen på arbeidet. Ponpower har levert en Cat 3508 hovedmotor med ytelse på 746 kW, samt to Cat 7,1 hjelpemotorer, som yter 150 kW hver. Til hovedmotoren er det koblet et Nogva Heimdal reduksjonsgir, og i enden av propellakslingen sitter det en Nogva Heimdal propell med diameter på 2780 millimeter, omgitt av en propelldyse som bare har 20 millimeter større diameter.

Gudmor Tomalie Ingine Andås lyktes i å knuse champagnefl asken i første forsøk.Alle vinsjer og tromler er bygget og installert av Thyborøn Skibs og Motor A/S. Dette utstyret omfatter blant annet tre splittvinsjer med trekkraft på 18 tonn og to doble nettromler. De har også montert en TMP 900 lossekran og en Hundested SFT 4 baugpropell med ytelse på 160 hestekrefter.

Fartøyets elektriske installasjon er på 380 volt og er designet og montert av Vest-El i Hvide Sande, mens Sea Mech AS i Skagen har levert all elektronikk som TSR i Electronic i Thyborøn har installert. I det elektroniske utstyret inngår ekkolodd og trålsonarer fra Simrad. Lasterommet har kjøleanlegg, ismaskiner og slurryanlegg, levert og montert av Lemvig Maskin og Køleteknik ApS. Innvendig har Tømrer Pedersen i Thyborøn blant annet utført interiør og i styrehus, messe, lounge og lugarer.

Effektiv fabrikk

En svært viktig del av Sjøvik er fabrikken. Fisk og reker skilles allerede ved hjelp av rist i trålen. Deretter sendes fisken ned i egen del av fabrikken, hvor det er en sløyemaskin fra KM Fishery som står for sløyingen. Rekene går ned i et komplett anlegg fra Intech AS. Det omfatter separator som skiller ut bifangst, grader som sorterer i tre størrelser og en Connie 800 rekekoker. Fra rekene går ned og prosessen med å skille ut bifangst begynner, til rekene er nedkjølt i det kjølte lasterommet, går det rundt ti minutter.

Siden Intech laget prototypen og installerte den første av disse rekekokerne på en norsk tråler i 2011, har de dominert markedet for rekefabrikker i reketrålerne i Nordsjøen og Skagerak totalt. Mens trålutstyr er levert av Flekkerøy Trål og Bøteri, har Thyborøn Trawl Door levert tråldører og to trålklumper, en for reketråling og en for hvitfisk. Med tre doble og en enkelt lugar er det mye plass for mannskapet på tre, og kanskje flere når det tråles hvitfisk.

3000 kilo på første tur

Allerede før dåpen var Sjøvik på fiske noen dager, og det gikk stort sett uten større problemer. Noen mindre justeringer på ting må vi regne med, forteller Martin, samtidig som han legger til at fangsten på turen ble rundt 3.000 kilo reker. All fangst leveres lokalt til Reinhardtsen AS i Kristiansand og til det lokale fiskemottaket på Flekkerøy.

Fartøyet Sjøvik som nå er skiftetut, er fortsatt ikke solgt. Det ligger etter det Kystmagasinet forstår til salgs hos meglere for fem millioner kroner. Denne trålerenble bygget ved Elvestad Verksted i Skien i 1985 og er 26,25 meter lang og 6,5 meter bred. 