Noen jobber stinker mer enn andre. Men nå er en rekke anlegg ikke lengere til fare for båttrafikken, og miljøeffekten av å fjerne forsøplingen i fjordene våre er stor.

Anleggene er forlatt av konkursrammede eiere og har utgjort en sikkerhetsrisiko for både skipstrafikk, fritidsbåter, miljø og fiskeri. De siste ukene er store mengder tauverk, kjetting, blåser og blåskjellrester fjernet og levert på godkjente avfallsmottak. Dessverre har delene fra anlegget stått mange år i havet og er dermed ikke egnet til gjenbruk.

Uten tilsyn i mange år

Opprydningen er gjennomført siden anleggene utgjør en sikkerhetsrisiko langs kysten vår. I tillegg kan de bli til hinder for både fremkommelighet og miljø. Ved å fjerne disse unngå man at de driver ut i skipsleia, hvor det går nyttetrafikk og fritidsbåter.

Blåskjellanleggene har stått uten eiere og tilsyn i flere år, og tilstanden på anleggene er varierende.

– Vi var særlig fornøyd med å få fjernet fire anlegg i Kaldvågfjorden, som nylig fikk status som marint verneområde. I forkant hadde Fylkesmannen innvilget dispensasjon fra verneforskriften, slik at arbeidet kunne utføres.

Seniorrådgiver Anniken Nylund Aasjord, har vært med MS Sørøysund på deler av toktet som de siste ukene har pågått langs kysten av Nordland.

Totalt 14 anlegg er fjernet denne gangen og det er ryddet opp omkring 50 tonn avfall.

Mange eierløse anlegg fjernet

– De eierløse anleggene er et resultat av en feilslått satsing på oppdrett av blåskjell rundt årtusenskiftet. Selskapene som en gang eide anleggene er slettet fra Brønnøysundregisteret og det finnes ingen konkursbo med midler til opprydning. I Nordland fylke var det på et tidspunkt over 60 eierløse anlegg, i dag er det bare noen få igjen. Kystverket og Fiskeridirektoratet har tidligere kjørt liknende opprenskningstokt som det vi gjennomfører i år.

Status ved toktets slutt er at det bare er ett anlegg i Steigen kommune det ikke lyktes å rydde opp i på grunn av dårlig vær. I tillegg gjenstår det noen forlatte anlegg i Vesterålen som ikke ble valgt fjernet i dette prosjektet.

Illeluktende jobb

Totalt 14 anlegg er fjernet denne gangen og det er ryddet opp omkring 50 tonn avfall.

– Arbeidet har mange ganger vært utfordrende og krevd stor utholdenhet hos mannskapet. Store mengder gjørme og råtne skjellrester har kommet opp med tauverk og punkterte blåser. Lukten på dekk var ubeskrivelig ille, og dekksarbeiderne har vært dekt av illeluktende rester og gjørme fra arbeidet. Kystverkets representant om bord har veiledet besetningen slik at anleggene har blitt lokalisert og fjernet på mest mulig effektiv måte. I tillegg har arbeidet krevd en del koordinering med havneeiere, og ulike avfallsselskap for leie av kaiplass og containere, og avfallsleveranser langs kystlinja vi har operert i, forteller Nylund Aasjord.

I forkant av toktet har Kystverket vært i dialog med andre sektoretater som Mattilsynet og Fylkesmannen. Dette for å sikre en god gjennomføring der det er tatt hensyn til miljø og unngå å bidra til spredning av lakssykdommer.

Disse anleggene er fjernet:

–        Brunøya i Grøtavær, Harstad kommune

–        Joberget i Høkfjorden, Lødingen kommune

–        Storlandskjøret i Bogen, Evenes kommune

–        Fire anlegg i Kaldvågfjorden, Hamarøy kommune

–        Veggfjell, Hamarøy kommune

–        Vågsvågen, Dønna kommune

–        Austvika, Leirfjord kommune

–        Beisvær, Rødøy kommune

–        Tauverk ved Risøya, Rødøy kommune

–        Langholman på Tjøtta, Alstahaug kommune

–        Osen i Sørfjorden, Bindal kommune

Prosjektet er finansiert av korona-midler, som regjeringa bevilget for å styrke den kriseramma byggog anleggssektoren i forbindelse med virusutbruddet.

Kystverket har også fått midler til å gjennomføre et tilsvarende prosjekt på Vestlandet. Der står ni anlegg på lista over anlegg som skal fjernes. Dette skal etter planen skje i perioden oktober–desember.