DEL

FHF og BarentsWatch lanserer i dag tjenesten “FiskInfo” – informasjon fra det offentlige rett inn på fiskerens kartplotter. En første versjon gjøres nå tilgjengelig for næringen, og fiskeriminister Elisabeth Aspaker står for den offisielle åpningen av tjenesten under Fiskebåt sitt årsmøte.


( 12.02.2015 )

Fiskeriministeren sier at regjeringen er opptatt av å fornye, forenkle og forbedre arbeidshverdagen både for offentlig forvaltning og for næringslivet.

 

– FiskInfo viser at jakten på tidstyver er godt i gang, og at det er mulig å skape et bedre og enklere samspill mellom privat og offentlig sektor, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

16454814231_2662c26bc5_o

Fiskerne kan se frem mot et langt enklere og mer effektivt system.

 

Prosjektet er et samarbeid mellom FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond), BarentsWatch og forskningsstiftelsen SINTEF. I tillegg bidrar Kystvaktsentralen, Oljedirektoratet, Meteorologisk institutt, Fiskeridirektoratet, systemleverandøren Dualog, Fiskebåt, og ikke minst representanter fra fiskeflåten.

 

Prosessene knyttet til innhenting av viktig informasjon, før en går i gang med fisket og under fisket, er både krevende og uoversiktlige. Fartøyene må hente inn og rapportere informasjon fra og til flere forskjellige dataleverandører og mottakere. Det har derfor lenge vært et ønske fra fiskeflåten om å få tilgang på en helhetlig og praktisk informasjonsløsning for distribusjon og rapportering av sentral informasjon. Det vil bidra til et mer effektivt fiske.

16455620502_e6e1564520_o

 

Den første versjonen av FiskInfo sørger for digital distribusjon av viktig informasjon som kan integreres i fiskernes fagsystemer som kartplotteren. I første omgang vil redskapsposisjoner, iskant, havbunnsinstallasjoner, planlagt og pågående seismikk være kartlag som kan lastes ned på kartplotteren.

 

Fiskerne bestemmer selv hvilken informasjon de ønsker å abonnere på fra BarentsWatch, og listen over kartlag vil bli utvidet basert på innspill fra brukerne. I den videre utviklingen ønsker prosjektet å bidra til å legge til rette for enhetlig rapportering fra fiskeflåten til myndighetene.

16456782885_fd7f47f423_o

 

Løsningene på BarentsWatch er tilgjengelige via et maskingrensesnitt (API – Application Programming Interface). Dette betyr at leverandører av online kartplottere og andre systemer kan tilby informasjonen fortløpende til sine brukere. Så langt har systemleverandøren Dualog implementert funksjonaliteten i sitt system for elektronisk fangstrapportering eFangst. Som en del av prosjektet er det laget åpent tilgjengelig eksempelkode for bruk av APIet via en Android App. Gjennom denne applikasjonen demonstreres det hvordan APIet kan brukes, og informasjon levert via BarentsWatch kan kombineres med annen funksjonalitet.

 

Ønsker du å vite mer om dette prosjektet, kontakt: www.barentswatch.no

16456562715_6509a67b57_o

Den første versjonen av FiskInfo sørger for digital distribusjon av viktig informasjon som kan integreres i fiskernes fagsystemer som kartplotteren.

 

Om BarentsWatch

BarentsWatch har som hovedmål å samle, utvikle og dele kunnskap om hav og kyst. BarentsWatch skal organisere og gjøre tilgjengelig data, informasjon og kunnskap fra et trettitalls ulike statlige etater og forskningsinstitusjoner, for der igjennom fremme samhandling og effektivisere forvaltning av hav og kyst. Kystverket er vertsetat for BarentsWatch.

 

BarentsWatch er et helhetlig system for å samle og dele informasjon, og for å overvåke de norske hav- og polare områdene, og understøtte Norges interesser i nordområdene. BarentsWatch er en arena for informasjonsdeling, samarbeid og faglig utvikling, hvor kjernevirksomheten er å utvikle infrastruktur, nettverk mellom etatene, samhandlingstjenester og informasjonstjenester.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.