Mens det totalt i fjor ble landet 352 tonn snøkrabbe av tre norske fartøyer, har det så langt i år bare vært fartøyet Arctic Wolf som har fisket på denne ressursen. Dette fartøyet hadde alene levert hele 161 tonn snøkrabbe frem til midten av mars i år. Krabben leveres til Arctic Catch AS i Vardø.

I fjor drev også et spansk fartøy fiske etter snøkrabbe i Smutthullet, mens et færøysk fartøy ikke rakk å få på plass nødvendige tillatelser før sesongen var over. Mye tyder på at fisket etter snøkrabbe vil være mest interessant for de fleste fiskefartøyer i annet halvår når det er mindre kvoter og mindre aktivitet i tradisjonelle fiskerier. Etter det Kystmagasinet forstår betales snøkrabben på første hånd med rundt 20 kroner per kilo. Prisen avgjøres av størrelsen. Det betyr at Arctic Wolf sin fangst så langt har en verdi på 3 – 3,5 millioner kroner.

 

Arctic Wolf er et tidligere amerikansk krabbefartøy som før fisket krabbe utenfor Alaska. Fartøyet, som er nesten 48 meter langt og bygget i 1965, fisker med nesten 3.000 teiner. I tillegg til Arctic Wolf, fisket fartøyene Talbor og Havnefjell etter snøkrabbe i fjor.