Fiskesprell har blitt en stor suksess i barnehager og ungdomsskoler rundt om i landet. I ungdomsskolene har prosjektet nådd 97 prosent av elevene. Nå skal prosjektet utvides til alle landets barneskoler.


( 18.01.2010 )


[raw]

Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Eksportutvalget for fisk, og er en direkte oppfølging av regjeringens “Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011”. Prosjektet er utformet i samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonalt institutt for ernærings og sjømat forskning (NIFES). Prosjektet mottar også økonomisk støtte fra fiskesalgslagene.

 

Budsjettrammen for innværende år er på totalt 6,1 millioner. I neste års statsbudsjett er Fiskeri- og kystdepartementets bevilgning til Fiskesprell oppjustert til 3 millioner kroner, mens Helse- og omsorgsdepartementet opprettholder sin støtte på en million. Dette gir en total budsjettramme for 2010 vel 8 millioner kroner. Du kan lese mer om Fiskesprell på: www.fiskesprell.no

[/raw]