Kystmagasinet 7.15: Sjekke holdbarhet, skjære filet, fjerne bein og skinn fra fisken var noen av de praktiske ferdighetene rundt 100 førskolelærerstudentene i Tromsø fikk lære under kurset Fiskesprell.


( 12.11.2015 )


Kurset, som ble gjennomført i regi av det nasjonale folkehelseprogrammet Fiskesprell, har vært kjørt for barnehageansatte og lærerstudenter over hele landet i flere år. Også ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø har Fiskesprellkurset vært et fast innslag for lærerstudentene i løpet av studietiden.

Studenter på Fiskesprellkurs

Studentene (fra venstre) Gjermund Hilmarsen (Tynset), Kristina Kristoffersen (Stokmarknes) og Tora Sundelin (Tromsø) var veldig godt fornøyd med Fiskesprellkurset. Her har de laget fiskesuppe – klar for servering.

Sjømat på bordet

Reidun Høines, som er kursholder i Fiskesprell, forteller at formålet med kurset er å la studentene bli kjent med sjømat og Fiskesprell-programmet, slik at de i fremtiden kan være med å bidra til at barn og unge får gode opplevelser knyttet til sjømat og dermed bidra til økt sjømatkonsum hos de yngste.

-Vårt mål er at studentene skal bruke Fiskesprell aktivt gjennom studiet, praksisperioder og når de i framtiden får jobb i barnehager. Selv om vi har fokus på sjømat er vi opptatt av å formidle et helhetlig syn på kosthold og alle våre tiltak er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet.

-Det er viktig at barnehagene daglig setter sjømat på bordet til barna, og fisk bør serveres i hvert tredje varme måltid i barnehagene, var budskapet fra Høines til studentene under den teoretiske delen av kurset. Samtidig avlivet hun myten om at barn ikke liker fisk, og at det er viktig å gi barna sjansen til å gjøre egne valg på sine egne premisser.

Hun la også vekt på at felles måltider i barnehagene kan fungerer både som sosial arena og læringsarena, der man ved matglede og smaksopplevelser for barna også fremmer god matkultur. En av utfordringene for barnehagene er økonomi, men pris bør ikke være styrende i så måte mente hun.

-Vi får ofte høre at fisk er dyrt, men det viser seg at man kan komme positivt ut når man velger fisk og sjømat.

Fiskesprellkurs i Tromsø

Selvfølgelig ble det tid til å smake på de mange delikate sjømatrettene etterpå.

Praktisk påfyll

Gjennom en hel dag fikk studentene både teoretisk og praktisk tilnærming til hvordan sjømat på en enkel og grei måte kan tilberedes og serveres i barnehagene. I den praktiske delen var studentene delt inn i grupper, og hver gruppe fikk i oppgave å lage to enkle retter med ulik råstoff av sjømat. Fiskeburger, fiskepinner, wok med laks og nudler og havets skattekiste var bare noen av de delikate rettene studentene fikk prøve seg på. Kristina Kristoffersen (Stokmarknes), Gjermund Hilmarsen (Tynset) og Tora Sundelin (Tromsø) var tre av studentene som deltok på kurset. De fikk blant annet i oppgave å lage fiskesuppe fra grunnen av.

– Vi fikk prøve å lage et par tradisjonelle fiskeretter, forteller de og viser fram resultatet av fiskesuppen. De var godt fornøyd med opplegget denne dagen.

-Det var et bra tiltak med veldig bra faglig påfyll og mange gode ideer for hvordan man kan lage enkle fiskeretter. Opplæring om kosthold er både viktig og lærerikt, forteller de tre studentene. De ser ikke bort ifra at de vil prøve noen av rettene fra kurset hjemme, men innrømmer at fiskevanene i studietiden skulle vært bedre.

-Det blir ikke så mye fisk når man er student, men jeg vil gjerne prøve å lage mer fiskemat, sier Tora, som stort sett får servert fisk når hun er hjemme hos foreldrene.

-Jeg spiser fisk tre ganger i uka, også som pålegg, forteller Kristina. Hun synes kurset var veldig nyttig og tar gjerne med seg ideene fra kurset videre både i jobb og hjemme.

Sjømatretter

Det ble rene festbordet da alle rettene var ferdige.

Bedre kunnskap

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som ble etablert som et konkret tiltak knyttet til Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen (2007-2011). Norges Sjømatråd (da Eksportutvalget for fisk) og fiskesalgslagene hadde siden 1998 gjennomført prosjektet Fisk i 100, og med bakgrunn i de gode erfaringene og kunnskapen fra dette prosjektet, bestemte Norges Sjømatråd, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet seg for å arbeide videre med dette tiltaket.

I tillegg ble NIFES og Helsedirektoratet med i utformingen av prosjektet. Ved handlingsplanens slutt ble Fiskesprell-prosjektet evaluert, og resultatene var så gode at man valgte å videreføre aktiviteten som et kostholdsprogram. Ingebjørg Moe har reist landet rundt som kursholder for Sjømatrådet i flere år, og sier responsen fra deltakerne bestandig har vært veldig god. Kunnskapen om fisk og sjømat derimot kunne vært mye bedre.

-Det har vært en økende interesse gjennom en offentlig bevisstgjøring i det å bruke mere fisk i kostholdet som en følge av de nye kostrådene. Mange av de som deltar på kursene får en aha-opplevelse når de lager fiskeretter og får smake på det de selv har laget. Selv om ikke alle liker ikke alt, så er det slik at de fleste smaker på det meste og finner sine favoritter, sier Moe.

Fiskepinner

Benedicte Jensen gjør klar fiskepinnene før steking.

Sjømat på tur

Om lag en tredjedel av alle landets barnehager har deltatt på kurs i regi av Fiskesprell, og undersøkelser gjort av Norges Sjømatråd viser at barnehager som har deltatt på Fiskesprellkurs serverer mer sjømat. Høines forteller videre at hun møter veldig mange engasjerte barnehageansatte som har stor vilje og et ønske om å gjøre det beste for barna i barnehagene.

-Vi har utrolig mange flotte kostholdsbevisste barnehager i dette landet. Noen har utfordringer med små kjøkken og lite personell, og trenger derfor litt hjelp til hvordan de med enkle grep kan gjøre forbedringer i barnehagens mattilbud. Vi har for et eksempel utviklet et eget opplegg med fokus på sjømat i utekjøkkenet for å inspirere barnehager til å lage mer sjømat på tur.

Som et ledd i Troms fylkes folkehelseplan har det årlig, siden 2008, vært arrangert flere Fiskesprellkurs over hele fylket for barnehageansatte. I år ble det arrangert fem kurs, der alle ble fulltegnet og nesten 100 barnehageansatte deltok. I år har fylkeskommunen satset for fullt på Fiskesprellkurs trinn 2 med fokus på sjømat i utekjøkkenet, som et ledd i markeringen av Friluftslivets år.

Rådgiver ved avdeling for folkehelse i Troms fylkeskommune, Helga Anette Melhus, forteller at tilbakemeldingene fra deltakere på tidligere kurs er at de har hatt et større fokus på fisk, både som varm lunsj og som pålegg på brødskiva.

-Mitt inntrykk er at praktiske råd om hvordan man på en enkel måte kan tilberede gode og innbydende fiskeretter sammen med barna, er veldig inspirerende. Dette har også en viktig pedagogisk side, i tillegg til det ernæringsmessige. Mange kursdeltakere er ivrige etter å komme i gang etter kursene, og det er viktig med en god forankring i barnehagene og SFO for å få gjennomført et slikt sjømatløft, sier hun avslutningsvis.

Norges Sjømatråd og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Fra venstre: Michelle Rinde Støfringshaug, kontorfagslærling hos Norges Sjømatråd, Veronica Bergan, lærer Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Reidun Høines, kursholder Fiskesprell, stod for gjennomføringen av Fiskesprellkurset for studentene.

Statistikk Fiskesprellkurs – landsbasis:

Antall barnehageansatte pr tilskuddsår: 2009/2010: 1907 deltakere 2010/2011: 1220 deltakere 2011/2012: 1683 deltakere 2012/2013: 1400 deltakere 2013/2014: 1155 deltakere Antall lærerstudenter per 2013/2014: 592 Antall lærere per 2013/2014: 417 Antall skoler som har søkt råvarestøtte skoleåret 2014/2015 (per 22.02.2015): 1623 Antall elever det er søkt råvarestøtte til skoleåret 2014/2015: 81500