Fiskerireguleringar 2016
Torsk utgjør 43 % av samlet kvantum og 59 % av samlet verdi i 2016.

Fiskerireguleringar 2016

Torsk utgjør 43 % av samlet kvantum og 59 % av samlet verdi i 2016.
DEL

Dette er en oversikt over fiskerireguleringar for 2016. Oversikten vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette. Sist oppdatert 14.12.2015.


( 15.12.2015 )

Fisket etter uer nord for 62° N i 2016

Nærings- og fiskeridepartementet har vedteke forskrift om regulering av fisket etter uer nord for 62° N i 2016. Totalkvoten for norske fartøy er sett til 17 600 tonn. Som i fjor blir kvoten fordelt likt på dei fartøya som har rett til å delta i dette fisket. Per i dag gjeld det fartøy med torsketrålløyve eller seitrålløyve med heimel i konsesjonsforskrifta.

Forskrift om regulering av fisket etter uer nord for 62° N i 2016

 

Fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

Nærings- og fiskeridepartementet har vedteke forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2016. Forskrifta er fastsatt på bakgrunn av resultatet av dei bilaterale forhandlingane med EU i desember. Totalkvote for norske fartøy er sett til 5339 tonn i Nordsjøen og 156 tonn i Skagerrak.

Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

 

Deltakerforskriften for 2016

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2016 (deltakerforskriften). Det er ikke gjort større endringer i forhold til deltakerforskriften for 2015, men adgangsreguleringen av kystfartøygruppens fiske etter lodde i Barentshavet i en egen åpen gruppe er tatt ut av forskriften fordi det ligger an til at dette fisket blir forbudt. Det er dessuten tatt inn i forskriften en bestemmelse om at konvensjonelle havfiskefartøy som skal fiske etter sei med garn ikke bare må være egnet, bemannet og utstyrt for konvensjonelt havfiske på generell basis, men også egnet, bemannet og utstyrt spesielt for fiske etter sei med garn. Dette innebærer en forskriftsfesting av gjeldende praksis.

Forskrift om adgang til å delta i kystfiskefartøygruppens fiske for 2016 (deltakerforskriften)

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.