DEL

Fra nyttår har Fiskeridirektoratet etablert en tipstelefon der folk kan ringe inn om mulige overtredelser i fiskerinæringen. Den nye tipstelefonen har nummer 03415.


( 02.01.2009 )

[raw]

Dette er for øvrig samme nummer som Fiskeridirektoratets beredskapstelefon der publikum og næringsaktører kan ringe inn og varsle om mulige algeoppblomstringer, skadelige maneter og ilanddrevne sjøpattedyr.

 

Den nye tipstelefonen er døgnbemannet og en egen hjemmevaktordning er etablert midlertidig inntil Fiskeridirektoratet har fått på plass sin døgnbemannede vaktsentral i løpet av våren 2009, opplyser Fiskeridirektoratet.

 

Det står ikke noe i meldingen fra Fiskeridirektoratet om hvilken kapasitet de har til å etterforske eventuelle tips. I hele høst har det strømmet inn informasjon til direktoratet om store mengder regnbueørret på rømmen i Osterfjorden utenfor Bergen. Ett selskap har medlt om cirka tusen ørreter som har stukket av. Men sportsfiskere i området har halt opp atskillig mer. Siden i sommer har det blitt tatt store mengder regnbueørret i størrelsen 400 – 600 gram. Men direktoratet har etter det Kystmagasinet,no erfarer ikke tatt prøver av fisken for å finne kilden ved hjelp av DNA-tester eller på annen måte prøvde å få klarlagt hvor fisken kommer fra.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.