Kystmagasinet 5.14: Fiskekjøpernes Forening krever i en henvendelse til Nærings- og Fiskeridepartementet endringer i kontrollsystemet. Ifølge foreningen har det vært kjent over lang tid at norske kvoter har vært overfisket, noe som innebærer økonomisk og miljømessig kriminalitet.

Situasjonen fører i tillegg til konkurransevridning i disfavør av de fiskere og produsenter som opptrer korrekt. Den diskvalifiserer også Norge i forhold til internasjonale avtaler. Fiskeridirektoratet har ikke vist seg kompetent til å ivareta sitt ansvar på dette området.

 

Blant annet krever foreningen at det etableres et nytt organ med ansvar for ressurskontrollen i medhold av Havressursloven. Det må også utarbeides forskrifter som pålegger den enkelte produsent å oppgi utbyttesatser for de forskjellige produktvarianter og som pålegger den enkelte produsent å sende revisorbekreftede rapporter over produksjon og lager til det nye organet.