DEL

Kystmagasinet har besøkt China Aquatic Products Zhoushan Marine Fisheries Corporation, et statlig eid, fullintegrert fiskeriselskap med base i Pingyangpu i Zhoushan i det sørøstlige Kina.


( 16.10.2013 )

[raw]

Dette er den viktigste fiskeriregionen i Kina, og en av de største i verden. Selskapet har 38 havgående fiskefartøy, store foredlingsbedrifter og totalt 4.500 ansatte. Årlig omsetning ligger på 400 millioner USD (ca. 2,3 milliarder kroner).

 

Direktør Hu Shibao viser stolt frem noen av selskapets produkter. Foto: Edmund Mongstad.

 

China Aquatic Products Zhoushan Marine Fisheries Corporation har mer enn 1,6 millioner kvadratkilometer landareal, store bygningsmasser og 1,5 kilometer med kai i den store havnen Pingyangpu. Her ligger det ofte mer enn 150 fiskebåter på rekke og rad, i kø for levering av fangster eller andre gjøremål. Fiskefeltene utenfor Zhoushan er viden kjent og Pingyangpu er hovedbase for de ulike flåtegruppene.

 

500 marine arter
Det finnes over 500 arter av marine produkter i regionen, herunder fisk, blekksprut, reker, skjell, alger og mye annet. Den årlige produksjonen av marine produkter er på rundt 1,2 millioner tonn, noe som utgjør om lag en tidel av det nasjonale fiskevolumet i Kina. Videre finnes det ca 4 millioner mu (1 mu = 666,7 m2) grunne og velegnete områder rundt mylderet av øyer utenfor Zhoushan, som sees på som meget velegnet for utvikling av havbruk. Det finnes et stort potensial for oppdrettsvirksomhet i denne regionen, mener ekspertene.

Sjømat rettet mot barn. Her har kanskje Norge noe å lære for å få barn til å spise mer fisk. Foto: Edmund Mongstad.

 

 

Også pelagisk fiskeri har gjort rask fremgang i de siste årene. Fiskefartøy i denne kategorien er sendt ut for å fiske utenfor Vest-Afrika, rundt Indonesia, sør for Argentina, i Nord-Stillehavet og andre områder av verden. Marine produkter fra Zhoushan blir eksportert til store deler av verden, til markeder i mer enn 50 land og regioner, inkludert Japan, Sør-Korea, USA, EU, Sørøst-Asia med flere.

 

Eksport viktig
Når det gjelder China Aquatic Products Zhoushan Marine Fisheries Corporation er eksport en viktig del selskapets inntektskilde, selv om de også selger mye i eget marked. De eksporterer ulike typer foredlet sjømat og fisk til Japan, Korea, Russland og EU. I Europa er Spania største mottakerland.

Gavepakninger som dette selger godt i ulike markeder, også innenlands. Foto: Edmund Mongstad.

 

En stor del av deres egne fartøy har spesialisert seg på fiske etter blekksprut. Dette fisket foregår stort sett om natten ved hjelp av lys. Totalt fisker deres egen flåte 40.000 tonn. I tillegg kjøper de inn store kvantum blekksprut fra andre fartøy. De foredler også fisk, som kjøpes av agenter i det frie markedet. Det er ikke snakk om faste priser, men markedspriser som hele tiden forandrer seg. Det opplyser direktør Hu Shibao til Kystmagasinet.

Selskapet har flere tørrfiskprodukter, som tørkes før man sprøyter inn salt. Direktør Hu Shibao er begeistret for denne måte å foredle fisken på. Foto: Edmund Mongstad.

 

Egne hoteller og sykehus
Det kinesiske statlige selskapet er fullintegrert. De har nemlig ikke bare en stor flåte mye av det som trengs for å serve fartøyene. De har eget stort verksted og serviceavdeling for både egne fartøy og resten av flåten. Videre har de oljelager med rundt 30.000 tonn drivstoff lagret og mye eiendom. China Aquatic Products Zhoushan Marine Fisheries Corporation eier hoteller, restauranter, sykehus og barnehager. Samlet eiendomsverdi er bokført til to milliarder dollar. De to sistnevnte institusjonene var for øvrig tidligere forbeholdt ansatte i selskapet, men er nå åpent for hele befolkningen. Selskapet har også etablert et stort, åpent marked hvor de lokale fiskerne kan omsette ferskvare fra havet. Rundt 100.000 tonn fisk og skalldyr i alle varianter omsatt hvert år på dette markedet.

Ett av selskapets mange ferdig foredlede sjømatprodukter. Foto: Edmund Mongstad.

 

Direktør Shibao opplyser til Kystmagasinet at omsetningen i selskapet går litt i bølgedaler. I 2012 kunne selskapet notere seg for en pen økning mens de andre år har opplevd nedgang. De senere årene er det generelle sjømatmarkedet redusert med 30 prosent, selv om fiskeressursene har vært stabile. Men det har vært vanskelig å opprettholde prisen. Det er derfor China Aquatic Products Zhoushan Marine Fisheries Corporation nå satser kraftig på blekksprut der både ressursene og prisene har vært stabile de siste årene.

Slik kan det se ut utenfor selskapets foredlingsanlegg. Foto fra selskapets arkiv.

 

Stort nybyggingsprogram
Selskapet skal nå bygge ti nye fiskefartøy de neste fem årene, både med tanke å fiske etter blekksprut og tunfisk. Nybyggene blir fra 44 til 74 meter lange, og de skal bygges i sin helhet ved verft i den nære regionen, og i stor grad utrustes med utstyr fra China. Resten vil trolig komme fra japanske leverandører. Direktøren sier at om det hadde vært norske utstyrsprodusenter etablert i nærområdet, ville de kjøpt fra disse.

Litt av produktutvalget. Foto fra selskapets arkiv.

 

Om mens Hu Shibao er inne på dette med Norge, som han tydeligvis kjenner godt til, så trekker han frem vår fiskeriforvaltning. For han mener det er viktig å fortelle at Kina svært gjerne ønsker å lære av Norge når det gjelder forvaltning av fiskeressursene, ikke minst med tanke på et økende forbruk av fisk og sjømat i verden og et stadig større press på ressursene.

Ikke noe å si på fasilitetene til dette møterommet. Foto: Edmund Mongstad.

 

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.