Fire fiskere fra Mandaldsområdet har henvendt seg til Fiskeridriektoratet for å få avklart regler rund fangst av «spesielle fiskearter». Fisken skal leveres til restauranten Under på Båly ved Lindesnes, og gjennoim Fiskelaget AS i Mandal, og vil omfatte rødspette, rognkall. ål, piggvar, slettvar, fjesing, ålekvabbe, rødnebb/blåstål og pigghå.

Fiskerne er kjent med at det er sterke begrensninger i fisket etter pigghå, og at ål først er aktuelt om det blir prøvefiske i år.

Restauranten Under blir verdens største undervannsrestaurant. I tillegg til spennende og uvanlig fisk, vil det blant annet bli servert sjøfugl og villsau. Den uvanlige restauranten, som har panoramautsikt fem meter under havflaten, er tegnet av det kjente arkitektfirmaet Snøhetta.