DEL

Fish, Food and Allied Workers union, som representerer fiskebåtredere og fiskeforedlere i Newfoundland og Labrador, krever at torskekvotene blir økt kraftig. Ifølge forskerne økte biomassen av torsk med sju prosent fra 2015 til 2016.


( 13.06.2017 )

Forskerne advarer mot at kvotene økes kraftig. De mener kvotene bør holdes lave for å bygge opp gytebestanden ytterligere. Forskerne sine beregninger tilsier at biomassen av gyteklar torsk er på 300.000 tonn. Det er en tredjedel av hva de mener trengst før en større økning I kvotene kan være aktuelt.

Landingene av torsk økte med 60 prosent til 10.000 tonn fra 2015 til 2016. Samtidig er bestanden av snøkrabbe ned 40 prosent og bestanden av reker ned 25 prosent i samme tidsrom. Derfor mener fiskerne at det er svært viktig at det blir gitt større torskekvoter.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.