Regionale myndigheter på den portugisiske øya Madeira er i forhandlinger med tilsvarende myndigheter på øygruppen Azorene om gjensidige fiskerettigheter.

Direktør for Azorene sine fiskerimyndigheter sier de er åpne for en slik avtale. I første omgang vil avtalen omfatte sort dolkfisk. Dette er en dypvannsfisk som fiskes med line, og hvor det er antatt at bestanden ved Azorene vil tåle høyere beskatning.

Det vil også diskuteres en gjensidig rett til å fiske tunfisk i hverandres farvann. Azorene har 35 fartøyer og Madeira 13 som fisker tunfisk med stang. Dette er et fiske hvor båtene lokker tunfisken til båten ved å sprøyte vann ned i havoverflaten. Når tunfisk kommer nært fiskebåten, fiskes den med korte håndholdte stenger med kraftig snøre, med krok som er egnet med levende fisk.

Årlig tunfiskkvote for de to øygruppene har i snitt vært noe under 2000 tonn de siste tre årene. Muligheten til å fiske i hverandres farvann vil gi mulighet for å fiske der fisken er tilgjengelig, noe som vil gjøre det lettere å ta kvoten. Det vil også gi bedre økonomisk avkastning.