Kystfiskere i Ghana og andre vestafrikanske land, samt enkelte land i Sør-Amerika, får sitt levebrød ødelagt av kinesisk rovfiske.

Kinesiske fiskefartøy får skyld for forestående kollaps i lokale fiskerier. Store kinesiske industritrålere truer levebrødet til millioner av kystfiskere, både i Vest-Afrika og flere steder i Sør-Amerika. I Ghana har tre millioner mennesker sitt levebrød fra kystfiske, ifølge Ghana Canoe Fishermen Council. Tidligere var det sardinellafisket de kunne leve av. Nå er fangstene falt med 80 prosent.

Landet har gitt et stort antall trålere tillatelse til å fiske i ghanesisk farvann. Trålerne er alle kinesiske fartøy som er flagget til Ghana. Der har de opprettet selskaper hvor det på papiret er ghanesiske majoritetseiere. I realiteten er de stråmenn for kinesiske eiere. I utgangspunktet skal utenlandske fartøy betale cirka 1250 kroner i avgift per registertonn i årlig avgift til landet. Selv om dette er regnet som svært billig, er det enda rimeligere å opprette lokale selskaper som slipper å betale avgift. Denne omgåelsen av lovverket ser ikke ut til å vekke reaksjoner hos myndighetene, noe mange mener er på grunn av korrupsjon.

Mens lokale fiskere før sto for store leveranser av fisk til lokalbefolkningen er det nå så lite fisk at de lokale fiskerne i stedet kjøper fangst fra store trålere. Denne selger så på de lokale markedene. Handelen kalles for «saiko», og omfattet i fjor rundt 100.000 fisk verdt cirka 450 – 500 millioner norske kroner.