DEL

Til tross for fredningstid avdekker redskapskontroller kystsoppsynsfartøyet «Munin» har utført på sørlandskysten at det fortsatt står mange hummerteiner i sjøen.


( 14.01.2011 )

[raw]

Fiskeridirektoratets fartøy STS «Munin» holder for tiden oppsyn med lysfisket etter brisling i Oslofjorden i samarbeid med kystvaktfartøyet KV «Nornen». I ledige stunder driver «Munin» vanlige oppsyn med saltvannsfiskeriene.

 

Av i alt tolv teiner som mannskapet sjekket under en kontroll denne uken var ingen lovlige. Alle teinene manglet forskriftsmessige fluktåpninger og kun en var korrekt merket. En hummerteine med hummerfangst ble beslaglagt ti meter fra hummerreservatet på Bolærne.

 

Ingen redskap ble funnet i reservatet på Hvaler, men ett stykke unna ble det funnet en umerket sankekiste med tolv hummer. Hummeren var i dårlig forfatning og de fleste manglet klør og flere bein. To av humrene var under minstemålet på 25 cm..

 

Det er både skuffende og overraskende å registrere at det står så mye redskap i sjøen i fredningstiden for hummer, melder Fiskeridirektoratet.

 

På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke er det kun tillatt å fange hummer i perioden fra 1. oktober til og med 30. november. For resten av landet er fisketiden fra 1. oktober klokken til og med 31. desember.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.