DEL

– Å finne løsninger på hvordan vi i Cermaq kan bidra til å møte FNs utviklingsmål er veldig oppløftende, sier Wenche Grønbrekk, global leder for bærekraft og risiko i Cermaq.


( 26.10.2016 )

Å produsere sunn mat på en bærekraftig måte er en nødvending kombinasjon for å nå målene for bærekraftig utvikling i 2030 som FN vedtok for ett år siden. Cermaq produserer sunn mat av høy kvalitet ved å oppdrette laks i Norge, Chile og Canada, og har ambisjoner om å øke produksjonen og samtidig redusere det økologiske fotavtrykket.

– I en tid hvor urbanisering er trenden, bidrar lakseoppdrett til økonomisk aktivitet og arbeidsplasser i mange, ofte avsidesliggende områder, noe som også viktig for å møte FNs bærekraftmål, understreker Wenche Grønbrekk.

I rapporten “Future of Spaceship Earth” av DNVGL er Cermaq valgt for å presentere hvordan næringslivet kan arbeide for å møte SDG14 Livet under vann.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.