Mye tyder på at Omega-3 kan bli viktig i behandling av brystkreft. Forskning viser på at legemiddelet tamoxifen, som brukes ved behandling av kvinner med brystkreft, virker bedre hvis kvinnen samtidig inntar Omega-3. Hvert år rammes 2800 norske kvinner av brystkreft.


( 13.04.2011 )


[raw]

Kystmagasinet har tidligere omtalt forskning som viser at omega-3 kan øke overlevelsesgraden hos flere typer kreftpasienter ved at den reduserer eller forhindrer vekttap hos pasientene. Nå viser forskning, ledet av Dr. Andrea Manni ved Pennsylvania State University, at inntak av Omega-3 kan gjøre virkningen til tamoxifen mer effektiv.

 

Legemiddelet tamoxifen brukes både til behandling av pasienter med brystkreft og til forebygging av brystkreft hos personer som er disponible for å få sykdommen. Tamoxifen påvirker pasientenes nivå av hormonet østrogen. Dette hormonet er nært knyttet til utviklingen av brystkreft.
Forskningen ble gjort ved at rotter ble påført brystkreft. Rottene ble så delt inn i fire grupper. En gruppe ble gitt en diett som inneholdt 20 prosent maisolje med og uten tamoxifen. En annen gruppe ble gitt en diett som inneholdt 17 prosent fiskeolje, med og uten tamoxifen.

 

Forsøkene viste at rotter, som i tilknytning til tamoxifen hadde fått en diett med et høyt innhold av omega-3, hadde mindre alvorlig utvikling av kreften. Det ble også fastslått at gener, som er kjent for å øke veksten i kreftsvulster og spre kreftceller, ble påvirket av fiskeoljedietten.

 

Da kreftsvulstene i rottene ble analysert ble det også fastslått at fiskeoljen styrket gener som er viktige for å bekjempe kreftceller. En av forskerne som deltok i prosjektet sier til nyhetsbyrået UPI at det virker som om fiskeoljen  gjør kreftcellene mindre aggressive, samtidig som vrikningen av tamoxifen blir bedre.

 

Forskerne påpeker at mer forskning er påkrevd. De har også registrert at, samtidig som fiskeolje kan øke immunsystemets evne til å bekjempe kreft, så øker fiskeolje også aktiviteten til gener som kan gi negative effekter på immunsystemet. Blant de negative effektene var økte betennelsesreaksjoner og allergi, som i prinsippet også kan øke muligheten for å få kreft.

 

Forskningsresultatene ble presentert på det 102. årsmøtet i American Association for Cancer Research i Orlando, Florida. Andre studier gjort av fiskeolje sin effekt på brystkreft, har vist at kvinner med et høyt innhold av omega-3 i sitt kosthold har 32 prosent mindre forekomst av brystkreft enn kvinner med et lavt innhold. Forskningsresultatene fra USA underbygger at det er en sammenheng mellom omega-3 i kosthold og utvikling av brystkreft.

[/raw]