DEL

Stigende temperatur krymper fisken. Forskere fastslår i et nytt studie fastslår at økte temperaturer i havet kan svekke fiskens trivsel, mattilførsel og mulighet til å formere seg.


( 10.05.2011 )

[raw]

Danske og australske forskere som fastslår at høyere temperaturer reduserer veksten til mange fiskeslag. Temperaturøkninger i Det Tasmanske Hav har påvirket fiskeslaget Stripet morwong sine levekår i negativ retning. Studiet fastslår at temperaturen i Det Tasmanske Hav overskredet en grense og nå påfører lokale fiskeslag skade, opplyser Universitetet i Århus.

 

– Resultatet bekrefter endelig den forskning som er utført i laboratorier. Forhøyede temperaturer svekker veksten hos fisk, sier lektor Peter Grønkjær ved Institutt for Bioscience, ved Aarhus Universitet.

 

Bår vannet blir for varmt, trekker fisk normalt bort for å finne bedre betingelser. Men ikke alle fiskearter kan migrere, og de må derfor tilpasse seg endre miljøbetingelser. Dette gjelder blant annet den stedbundne revfisken Stripet morwong som forskerne har studert. At fisken tilpasser seg endret temperatur har en kostnad. Fisken blir mindre og det blir færre fisk. Det danskaustralske studiet viser at årsakene til at fisken blir mindre og færre, kan være dårligere fruktbarhet, dårligere kvalitet på rognen, økt kannibalisme og sult.

 

I havene rundt Australia og New Zealand har temperaturen steget to grader Celsius de siste seksti år. Temperaturøkningen skyldes økte overflatetemperaturer og endringer i havstrømmer.

 

Forskerne opplyser at fisken i danske farvann påvirkes på en annen måte av økende temperatur.
– Vi har ikke samme stasjonære fisk som Stripet morwong. Fiskene i Nordsjøen trekker nordover eller til dypere vann, hvis temperturen blir for høy. Det betyr for eksempel at torsken forlater gyteplasser den har brukt i mange generasjoner. Når fisken ikke lenger kan bruke sine vanlige gyteplasser, som er de beste, vil det resultere i at det blir færre fisk, sier Grønkjær.

 

I presentasjonen av forskningsresultatene trekkes det ikke ytterligere konklusjoner med hensyn til i hvilken grad endringer i vanntemperatur kan være årsak til nedgangen i torskebestandene i Nordsjøen.

 

Forskerne, som kom fra Universitetet i Århus, Universitetet på Tasmania og den australske forskningsorganisasjonen Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, har undersøkt veksten hos stammer av Stripet morwong i havet mellom Tasmania, Australia og New Zealand.

 

Veksten ble undersøkt ved å analysere vekstringene i otolithene (øresten) . Disse har gjort det mulig å anslå fiskenes alder og vekst i ulike år. Veksten er så sammenlignet med temperaturvariasjoner i samme periode, opplyser Aarhus Universitet.

 

Det meste av fisket i Norge foregår etter fiskeslag som migrerer. Men det er også lokale stedegne bestander av lyr, torsk, uer og andre kommersielt viktige fiskeslag. Berggylt og andre leppefisker har stor likhet med Stripet morwong ved at de er relativt sterkt stedbundne.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.