Gjennom seks tiår har Selstad levert kvalitetsutstyr og vært en trofast servicepartner for fiskeflåten.

Fra småline, garn, teiner, snurrevad og nøter for kystflåten, til bunnfisktrål, flytetrål og snurpenøter for den havgående flåten. Selskapet har et stort nettverk langs kysten, med 11 avdelinger og 130 ansatte, og de er lokalisert i viktige fiskerihavner som Tromsø, Svolvær, Senjahopen og Andenes i nord til Måløy, Ålesund og Sotra i sør, klare for å yte service overfor fiskere og redere.

-Vi har basert oss på to hovedpilarer; fiskeflåten og oppdrettsnæringen, hvor vi produserer poser og fortøyningsutstyr til anleggene. Når det gjelder fiskebåtene i markedene leverer vi integrerte utstyrsløsninger, og har egen serviceavdeling for reparasjon av nøter og eget flåteverksted, forteller CFO, Petter Oksholen.

Administrerende direktør, Hans-Petter Selstad (tv) og CFO, Petter Oksholen.

Komplett aktør

Ved hovedkontoret og fabrikken i Måløy finner man 70 av selskapets ansatte. Her har de egen komplett taufabrikk, notverksted, servicestasjon til oppdrettsnæringen, flåteverksted for kontroll og service av redningsflåter og sikkerhetsutstyr, serviceavdeling og administrasjon. Tidligere var mye av aktiviteten ved fabrikken og notverkstedet i Måløy knyttet opp mot sesongfisket, men ifølge Oksholen er de store sesongtoppene i fiskeriene visket noe ut.

-Vi har fått større sesongvariasjoner og mer drift fordelt gjennom hele året, noe som gjør at vi slipper så høy slitasje i hektiske topper, sier han og legger til at enkelte fartøygrupper er flinke til å være mer kontinuerlig i forkant av sesongene. Mens andre båter, som de får inn til kai, kommer med liste over utstyr som trengs. Da hjelper de skipper og fiskere med å shoppe utstyr og proviant hos andre leverandører i Måløy.

Trålnot heises ombord i den pelagiske tråleren MS Fiskebas.

God miks

Selstad har ikke bare vært en viktig aktør for fiskerne langs norskekysten, men er også blitt en anerkjent og foretrukket produsent og leverandør av trål, nøter og tauverk hos utenlandske fiskebåtredere.

-Vi har en god miks av forskjellige flåtegrupper, fra de store båtene og store kystbåtene, som drifter med snurrevad, snurpenøter og garn, og vi selger ikke bare til norske redere, men også til det russiske markedet, Shetland, Island, Frankrike og Danmark, forklarer han nærmere. Gjennom snart fire tiår har Måløy-bedriften produsert egne tau, og har vært markedsleder innen produksjon av snurrevadtau. Selskapet har også satset inn mot oppdrettsnæringen, og har ansatt nye fjes som skal ta seg av den økende etterspørselen fra havbrukssiden.

-En viktig del av produksjon er knyttet opp mot oppdrettssiden. Vi tenker langsiktig og har troen på at vi skal komme styrket ut av satsingen.

Klargjør nota for kunden.

Bygger kompetanse

Det er svært få som har den kompetansen som selskapet har behov for. Det er heller ingen fag i skolen der elevene lærer not- eller garnbøting. Da blir det enten på båt eller på oppdrett ungdom lærer den kunsten. De må derfor sørge for kompetanseheving selv, men på grunn av en ekspansiv oljenæring har det tidligere vært vanskelig å rekruttere folk. Selstad har også måtte lete utenfor landets grenser for aktuelle håndverkere, og fått tak i dyktige folk fra Polen, Litauen og Romania, som ifølge Oksholen gjør en utrolig god jobb.

-Vi har oppfordret dem til å etablere seg med familie her, og flere har slått seg ned. Vi satser på å bygge kompetanse fra begynnelsen av og ser det som et langsiktig prosjekt. Er man villig, lærer man fort å spleise tau og wirer, mens det innen notbøting tar tid å bli dyktig i faget. Men man må synes det er artig å bygge tauverk og nøter fra grunnen av. For oss er det uansett viktig å beholde kompetansen og arbeidsplassene her, og det uaktuelt å flytte produksjon østover eller til Asia.

Skyting av tau i nøtene.

Tette relasjoner

Administrerende direktør og hovedaksjonær i Selstad as, Hans-Petter Selstad, var også med å starte næringsklyngen Måløy Maritime Group (MMG), og har siden starten vært en av driverne bak prosjektet sammen med Agnar Lyng og Båtbygg. Han har tro på at næringsklyngen vil være positivt for de maritime aktørene i Måløy-regionen.

-Gjennom MMG skal vi vise bredden i hva Måløy kan tilby innen maritime tjenester, og å gjøre dette sammen er viktig for vår del. Et godt rykte er viktig i bransjen, og vi kan etablere et rykte som er positivt for alle bedriftene i MMG. Det tegnes og bygges båter ute i verden, og vi vil være en del av det markedet. De som designer og verftene kan tilby en større og mer komplett pakke, og får forespørsler om samarbeid. Spesielt ser vi det i Skottland, at man har anledning til å være en komplett leverandør, sier han og viser til at MMG sitt fortrinn er å være en mer kompakt aktør, der mange av bedriftene har direkte og tette relasjoner med kundene og besøker båtene når de er ved kai.

Selstad sitt anlegg i Måløy.