Selv om ingen slår Austevollbåten Gardar når det gjelder kraftig fremdriftsmaskineri, finnes det hele 244 norske fiskefartøyer med 1.000 eller flere hestekrefter i kjelleren. Høye oljepriser har tvunget frem avanserte løsninger som gjør at størst ikke lengre er viktigst.


( 02.02.2015 )


Hele 133 fartøyer utstyrt med motorer oppført med 1.000 hestekrefter, en ytelse tilpasset NOx-reglene. Mange av disse kan, om det skulle bli nødvendig, oppjustere motorenes krefter. Fortsatt bygges det båter med motorer som skal yte 1.000 hestekrefter. Men de fleste har atskillig mer kraft om de slippes løs.

 

Med hele 11.000 hestekrefter skjult i betegnelsen Wärtsila SCV 950-P580 har Gardar desidert flest hestekrefter i den norske fiskeflåten, skriver Terje Engø i neste utgave av Kystmagasinet som kommer i salg i Narvesen om vel en uke. Han har laget en grundig oversikt som viser hvem som er sterkest i fiskeflåten. Du finner også en større nybyggingsartikkel om M. Ytterstad, Søvtrans sin nyeste, avanserte brønnbåt, et nytt servicefartøy som er levert fra Vaagland og mye annet spennende lesestoff.